Rožinio Švč. Mergelė Marija
Rožinio Švč. Mergelė Marija
Rožinio Švč. Mergelė Marija
Rožinio Švč. Mergelė Marija

Rožinio Švč. Mergelė Marija

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. vid.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 142x93 cm.

Rožinio Švč. Mergelė Marija – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas pagal šv. Dominyko (1170–1221) patirtą viziją, kai pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija įteikusi jam karoliukų vėrinį. Pamokslininkas jį pavadinęs rožių vainiku ir išplatinęs Rožinio maldą; keliaudamas ir pamokslaudamas skleidęs stebuklingą jos galią, nes ji esanti kelias į Dievą. Rožinio Švč. Mergelės Marijos kultas vienuolijos tradicijoje užima itin svarbią vietą.

Ryme pasirodė per sapną šv. Domininkui Motina Švenčiausia, kuri tarė Kristui: „Sūneli mieliausias, nespausk žmonių dėl jų grieko, šitai turiu du vyru, kuriuodu sudraus svietą ir privers pakūtą daryti“. Tai tarusi, parodė į šv. Domininką ir šv. Pranciškų. Ryto metą šv. Domininkas, atradęs šv. Pranciškų bažnyčioj besimeldžiantį, pažino aną ir širdingai pabučiavo. Sulig tuo kartu tarp tųdviejų šventųjų didi buvo prietelystė, kuriuodu ir sūnams savo įsakė, idant tarp savęs mylėtųsi. Dėl to tai dominikonys su bernardinais brotaujas.

/.../ Šv. Domininkas, norėdamas patraukti širdis žmonių ant meilės Dievo ir šlovinimo Marijos Panos, išmanė Rožančių. Tai yra sudėjo it kokį vainiką iš tajemnyčių vieros šventos ir liepė bažnyčiose savo zokano diena iš dienos giedoti. Dar dėl nemokančių skaityti ir dėl pasenusių išrado poterėlius ant siūlo suvertus, idant žmonės melsdamos nesisuostų skaitymu poterių. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, p. 89–93]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 136.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius; „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“, 2021 rugpjūčio 17 d. – 2022 sausio 8 d., Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 137; "Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje. Aštuoni atminties šimtmečiai". Parodos knyga. Sudarytoja Birutė Valečkaitė. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2022.

Nuotraukose: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.