Šventoji šeima
Šventoji šeima

Šventoji šeima

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. vid.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 90x69 cm.

Šventoji Šeima dar vadinama Žemiškąja Trejybe. Marija ir Juozapas abu buvę skaistūs, sukūrę šeimą tam, kad dovanotų pasauliui Išganytoją. Šventoji Šeima kartu iškentusi nemažai vargų, persekiojimų, baimės. Siužete vaizduojamas motinos Marijos ir globėjo Juozapo vedamas vaikelis Jėzus vilki šviesia tunika, sujuosta auksine juosta, rodančia, kad šis kūdikis yra pasaulio valdovas, turintis galią visai kūrinijai. Juozapas vienplaukis, Marijos galvą dengia skraistė; kartais visi su karūnomis. Pirmą vietą šioje šeimoje užimantis Dievas Tėvas apglobia ją ištiestomis rankomis. Kiek žemiau pavaizduotas Šventąją Dvasią simbolizuojantis balandis. 

Šventajai šeimai priskiriami ir siužetai Šv. Ona pati trečioji ir Šventieji giminaičiai. Siužete Šv. Ona pati trečioji Jėzus vaizduojamas su savo motina Švč. Mergele Marija ir močiute šv. Ona. Ona laiko trižiedę šakelę, kuri simbolizuoja Švč. Trejybę arba tris rožinio maldos dalis; kūdikis Jėzus žaismingai siekia žiedo arba rodo į jį. Siužete Šventieji giminaičiai Jėzus vaizduojamas tarp giminaičių, kuriems priklauso ne tik kraujo ryšiais susieti žmonės, bet ir Kristaus tikėjimo sekėjai; siužetas kilęs iš legendos, kad šv. Ona buvusi triskart ištekėjusi ir iš kiekvienos santuokos turėjusi po dukterį Mariją, kurios turėjusios palikuonių. 

Šv. Jūzupas, dailide būdamas, ar namie brūzdė, ar pasisamdęs trobesius Egipto gyventojams dirbo. Motina taipogi Švenčiausia siūdama ir nerdama duoną pelnė. Ir taip dailiai mito. /.../ Tai, žmogau, regėdamas šiokį imk pamokslą: kad tau viskas klosis, nesididžiuok neigi džiaukis, nes veikiai, laimei praslinkus, datirti gali vargų. Jo priešingai: nelaimei užtikus, neįsipilk nei liaukis gerai daryti, nes greitai neklotis praeis, ir vėl ką gero vartosi. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 331–333]

Šaltinis: „Surinkta ir išsaugota“. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos rinkinys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P.30.

Publikuota: „Surinkta ir išsaugota“. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos rinkinys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P.32.