Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės
Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės
Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės
Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės

Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: 1861 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 71x79 cm.

Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės – siužetas, vaizduojantis Švč. Mergelės Marijos gyvenimo įvykį, kai ji susižadėjo su Šventosios Dvasios išrinktu vyru Juozapu. Abu jie buvo Dovydo giminės palikuonys, abu buvo skaistūs, tačiau pagal įstatymą privalėjo susituokti. Dievas norėjo, kad visa ko atnaujinimo pilnatvė ateitų per Šeimą. Jis pasirinko Mariją būti Dievo Sūnaus motina ir atvedė jai nekaltybės besilaikantį sužieduotinį. Pasak legendų, kunigai įsakę visiems Dovydo giminės jaunuoliams atsinešti lazdas ir sudėti prie šventyklos slenksčio – kad šventosios mergelės sužieduotiniu taptų tas, kurio lazda sužaliuos ir pražys ir ant kurios nužengs Šventoji Dvasia; pražydusi Juozapo lazda buvo ženklas, kad jam lemta tapti Mergelės Marijos širdies sutuoktiniu ir Šventosios Šeimos saugotoju.

Švč. Marija nuo kūdikystės buvo aprinkusi už vienatinį sužieduotinį savo patį Viešpatį ir apsižadėjusi per kiaurą amžių gyventi čystatoj. Tuo tarpu sukakusią jau keturiolika metų amžiaus savo Švč. Mariją aukščiausias kunigas šv. Simeonas pradėjo piršti ir sakės apturėjęs įsakymą Viešpaties. /.../

Beregint rykštė šv. Jūzupo išleido šakelę, išdygo žiedas ir pražydo. Gavęs kunigas taip aiškų ženklą valios Viešpaties pavadino į bažnyčią Švč. Mariją. Atėjo ta išrinkta kaip saulė, skaisti, graži kaip lelija, nusiminusi tačiau nedrįso nė šv. Jūzupui į akis pažiūrėti. Šv. Jūzupas turėjo tuokart tris dešimis trejus metus amžiaus, buvo padorus ir didis mylėtojas čystatos.

Su tuo kunigai dvidešimtoj penktoj dienoj kovo suvenčiavojo Švč. Mariją. [Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 191; 191–193]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 134.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 135.

Nuotraukose: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.