Šv. Antanas
Šv. Antanas

Šv. Antanas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. pr.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 64x47 cm.

Šv. Antanas – šventasis, garsus pamokslininkas misionierius (1195–1231). Gimęs turtingoje ir kilmingoje šeimoje Lisabonoje. Jo gyvenimas apipintas legendomis ir stebuklais. Dažniausiai vaizduojamas su Kūdikėliu, kuris, pasak legendos, naktį pasirodęs besimeldžiančiam kambaryje Antanui. Kitas siužetas primena stebuklą, kaip šventasis netikėliui įrodęs Jėzaus buvimą Švč. Sakramente – kai Antanas parodęs, kaip tris dienas nešertas asilas pirma suklupęs prieš nešamą pro šalį Švč. Sakramentą. 

... ne vien prasčiokėliai ir didžiūnai, bet ir vyskupai, kardinolai, pagaliau pats Tėvas Šventasis stebėdamos klausė jo pamokslų. Vieną kartą popiežius, girdėdamas šv. Antano sakymą, praminė jį Skrynia sandoro dėl to, jogei žodžius Rašto Šv. It iš skrynios semdamas, barstė ant griešninkų. Didžius ir mažus, turtingus ir plikius vadino prie pakūtos. Žodžiai jo it perkūnija grovė ant galvų nusidėjėlių žmonių. 

Būrius netikėlių į katalikus pervertė, daugybę piktų katalikų dorais padarė, o užvis dėl to, jogei ne vien žodžiais, bet ir darbais savo žmones mokė.

/.../ Šv. Antanas per kiaurą amžių savo su karšta širdžia ieškojo išganymo dūšių žmonių, dėl to tai Viešpats per jo rankas taip daug stebuklų darė. /.../ O jogei prie grabo šv. Antano Viešpats daug stebuklų rodė, dėl to Grigalius devintasis, vos metams po smerčio Antano praslinkus, išpažino jį už šventą. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 33–39]


Šaltinis: „Surinkta ir išsaugota“. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos rinkinys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 218.

Publikuota: „Surinkta ir išsaugota“. Jauniaus Gumbio dailės kolekcijos rinkinys. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 221.