Jėzaus prisikėlimas
Jėzaus prisikėlimas

Jėzaus prisikėlimas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XVII a. II p.

Kūrimo technika: medis, tempera.

Matmenys: 27x23 cm.

Jėzaus Prisikėlimas – Kryžiaus kelią užbaigiantis siužetas, vaizduojantis, kaip trečią dieną po mirties Jėzus Kristus prisikėlė ir pasirodė savo pasekėjams. Kristus vaizduojamas persimetęs raudonu apsiaustu arba su apsiaustu ir klubų raiščiu, kairėje rankoje laikantis ilgakotį kryžių su vėliavėle, simbolizuojančius pergalę prieš mirtį ir Prisikėlimą; dešinę ranką pakėlęs laiminti.

Savo paties galybe keldamos iš numirusių ir niekuomet jau nebmirdamas, aiškiai mums darodė, jogei buvo tikru seniai žmonėms pažadėtu Mesijošiu ir Išganytoju. Dar Kristus, keldamos iš numirusių, patvirtino tikėjimą mūsų apie prisikėlimą žmonių iš numirusių. Kaip sako šv. Povilas apaštalas: „Jei tikima, jog Jėzus numirė ir kėlės iš numirusių, taip ir Dievas tuos, kurie užmigo (numirė) per Jėzų, atves su juomi ant sūdnos dienos“. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 535]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 112.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 113.