Devinta stotis. Jėzus parpuola trečią kartą
Devinta stotis. Jėzus parpuola trečią kartą

Devinta stotis. Jėzus parpuola trečią kartą

Autorius: Žilevičius Jurgis

Sukūrimo metai: 1868 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 114x88 cm.

Jėzus trečią kartą parpuola po kryžiumi – devintoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti, kaip iškankintas Jėzus paskutinį kartą suklumpa po kryžiumi.

...mieliausias Jėzus, keliaudamas ant kalno Kalvarijos, du kartu parpuolė ant žemės, o puldinėdamas sukūlė sau veidą į akmenis, nes Jeruzolimoj ir aplinkui ją labai daug yra akmenų.

Kristus Viešpats, kryžių benešdamas, alpuliuoti pradėjo. Žydų budeliai, nuogąstaudami, idant kartais kelionėj nenumirtų ir paliktų nenukryžiavotas, pamatė kaži kokį Simoną Kirenietį, iš sodos į Jeruzolimą beinantį, apstabė jį, uždėjo ant pečių kryžių ir liepė nešti paskui Viešpatį. O Išganytoją surištą patys traukė ant kalno. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 507, 509]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 80.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 81.

Nuotraukoje: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.