Šešta stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą
Šešta stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą

Šešta stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą

Autorius: Žilevičius Jurgis

Sukūrimo metai: 1868 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 114x88 cm.

Veronika nušluosto Jėzui veidą – šeštoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti, kaip iš minios išsiskyrusi moteris Veronika savo skepeta nušluosčiusi kraują ir prakaitą nuo kryžių nešančio Jėzaus veido; sumuštas ir erškėčiais vainikuotas Kristus skepetoje palikęs savo veido atspaudą.

Viešpačiui, su kryžium pro vartus Jeruzolimos miesto išeinant, moteriškė, vardu Veronika, įdavė baltą skepetą, idant nusišluostytų, nes per jo akis ir veidą kraujas plūdo. Kaip tik Viešpats tuo skepetu nusišluostė, sulig tuo kartu išsireiškė veidas Išganytojo ant skepeto, tarsi kas būt su dažyvėmis išrašęs. Tą skepetą šv. Veronika atėmusi su atide laikė kaipo šventą daiktą. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 507]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 76.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 77.

Nuotraukoje: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.