Jėzaus laidojimas
Jėzaus laidojimas
Jėzaus laidojimas

Jėzaus laidojimas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XX a. pr.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: karsto ilgis – 40 cm, Jėzaus ilgis – 38 cm; skulptūrų aukštis: šv. Juozapas – 25 cm, šv. Marija Magdalietė – 34 cm, šv. Jonas – 35 cm, Švč. Mergelė Marija – 36 cm.

Jėzaus laidojimas – keturioliktoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti Jėzų Kristų, pašarvotą karste arba ant drobule uždengtos lentos. Prie jo yra Švč. Mergelė Marija, šventieji Jonas, Marija Magdalietė, Juozapas Arimatietis ir Nikodemas. Kartais būna ir daugiau gedinčių šventųjų, angelų ir apaštalų. Pasak evangelijos, suvyniotas į drobulę Jėzaus Kristaus kūnas buvo paguldytas uoloje iškaltame kape.

Vos nuleistą kūną Viešpaties pagal paprotį žydų Jūzupas tuojau įvyniojo į baltą drobulę ir apdengė nuometu galvą. Ant kalno Kalvarijos /.../ Jūzupas neseniai buvo iškaldinęs sau grabą, kuriame niekas dar nebuvo laidotas. Kad reikėjo Viešpatį laidoti, Jūzupas liepė jį nešti į tą grabą. Kaipogi visi sukibę ir nunešė. Čia padėtą kūną Išganytojo Nikodemas gausiai brangiais riebalais sutepė. Ant galo visi apsiverkė, išėjo laukan ir užrito angą urvo su dideliu akmeniu. Vyriškiems tai darant, Marija Magdalena ir Marija, moteris Jūzupo, sėdėjo prieš grabą, verkė ir stebėjos, kame paguldė kūną Viešpaties. Tai visa atliko pertnyčios dieną prieš pat saulėlydį. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 531–533]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 106.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 108.

Nuotraukoje: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.