Šv. Laurynas, šv. Agota ir šv. Florijonas
Šv. Laurynas, šv. Agota ir šv. Florijonas

Šv. Laurynas, šv. Agota ir šv. Florijonas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. pr.

Kūrimo technika: Medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: Bareljefas – 71×61 cm.

Saugotojai nuo ugnies buvo šventieji, turėję galią suvaldyti ugnį. Dažniausiai jie buvo nukankinti ugnimi.

Šv. Laurynas kankintas ant geležinių grotelių virš ugnies. Tikėta, kad šventasis saugo namus nuo gaisro ir perkūnijos, todėl jam melstasi griaudint. Šventasis vaizduojamas su grotelėmis.

Šv. Agota deginta ugnyje, tačiau ugnis jos nelietusi, jos šydu buvęs užgesintas išsiveržęs ugnikalnis. Jos šventės dieną (vasario 5) pašventinti druska, vanduo ir duona taip pat naudoti apsaugai nuo gaisro. Šventoji vaizduojama su duonos kepalėliu.

Šv. Florijonas nuskandintas su parišta po kaklu girnapuse. Vandenyje mirdamas įgavęs galią valdyti vandenį ir ugnį. Vaizdavimas paremtas legenda, kad šventasis vienu kibiru vandens užgesinęs degantį namą (bažnyčią).

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, Kat. Nr., P. 208.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, Kat. Nr., P. 209.

Nuotraukoje: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.