Jėzaus Krikštas
Jėzaus Krikštas

Jėzaus Krikštas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. pab.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: Jėzaus aukštis - 63 cm, Šv. Jono Krikštytojo aukštis - 36 cm.

Jėzaus krikštas – siužetas, primenantis Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykį, nuo kurio jis pradėjęs savo Išganytojo misiją žemėje. Pasak biblijos, atsivertimo pranašas Jonas Krikštytojas skelbęs naujieną, kad žmonės gyvenantys paskutines savo dienas, nes netrukus įtūžęs Dievas sunaikinsiantis savo priešus ir pasaulį sukursiantis iš naujo. Atgailaujantys žmonės skubėję prie upės, kad atsikratytų nuodėmių ir atsiverstų. Per Krikštą atgailaujančiųjų nuodėmės buvo nuplaunamos vandeniu. Vaizduojamas Jordano upėje įbridęs Jėzus ir jį krikštijantis šv. Jonas Krikštytojas.

Išganytojas, kaip reikiant suaugęs ir sukakęs tris dešimtis metų amžiaus savo, šiaip pradėjo dirbti darbą, dėl kurio buvo siųstas ant žemės nuo Tėvo savo Amžinojo. Išėjo iš Nazareto ir leidos į pajordanį, kame šv. Jonas krikštijo. Atkeliavęs į paupį atrado daug žmonių, beklausančių pamokslo šv. Jono, tarė jam: „Mieliausias Jonai, apkrikštyk mane“. Bet tas, pažinęs tuojau Išganytoją, atsakė: „Aš turiu melsti, idant mane apkrikštytum, dėl ko tu, būdamas Sūnumi Dievo, nori, idant aš, žmogus, tave apkrikštyčiau“? Atsakė mieliausias Jėzus: „Perstok dabar, nes taip mums priguli išpildyti visokią teisybę“. Šv. Jonas daugiau nebeprieštaravo, o Išganytojas žengė į upę Jordano ir paliko apkrikštytu. Išbridęs iš vandens Viešpats meldės; besimeldžiant atsidarė dangus, Dvasia Švenčiausia paveiksle balandėlio ant jo iš dangaus nusileido, ir visi pajordany esantys išgirdo balsą Dievo Tėvo sakantį: „Tas yra Sūnus mano mielas, kuris man pamėgo“. Taip apsireiškė žmonėms aiškiai Traicė Švenčiausia: Dievo Tėvo buvo girdimas balsas, Dvasia Švenčiausia buvo matoma it nekaltas balandėlis, Sūnus Dievo kūne žmogaus meldės pajordany. Išganytojas krikštydamos upėj Jordano, įstatė sakramentą krikšto švento dėl atleidimo griekų. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 345]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, Kat. Nr., P. 52.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, Kat. Nr., P. 53; Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys. Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 70.