Šv. Ona moko Mariją
Šv. Ona moko Mariją

Šv. Ona moko Mariją

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XX a. pr.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 36 cm ir 26 cm.

Šv. Ona buvo Švč. Mergelės Marijos motina, gimusi Nazarete, išauklėta Jeruzalės šventykloje. Sulaukusi dvidešimties metų ištekėjusi už nazariečio Joakimo, būdama keturiasdešimties susilaukusi dukters Marijos. Tuoj po Kristaus gimimo tapusi našle; mirusi būdama senyvo amžiaus. 

Siužete Šv. Ona moko Mariją šventoji vaizduojama sėdinti ir laikanti ant kelių ar rankose atverstą knygą, šalia melsdamasi klūpo arba stovi maža mergaitė Marija; kartais palinkusi prie knygos Marija sėdi ant Onos kelių. Ona apsivilkusi ilga suknele, apsisiautusi apsiaustu, galvą apsigobusi skraiste ar skara. Dažnai nepaisoma bažnytinėje ikonografijoje nusistovėjusių spalvų – šv. Onos suknelė dažoma ne tik įprasta raudona, bet ir mėlyna, žalia spalvomis, o apsiaustas – ne tik žaliai, bet ir mėlynai ar geltonai. Kartais abi vaizduojamos su išskirtinumą rodančiomis karūnomis.

Žydų žemėj, mieste Nazarete, gyveno turtingas vyras, vardu Jokimas; tas turėjo moterį, vardu Oną, ilgai nevaisingą. Abudu buvo karališkos giminės, abudu dievabaimingu, kuriuodu turtų savo be reikalo nekleido, bet dailiai misdamu šelpė pavargėlius ir tankiai degino apieras ant garbės Dievo. /.../ Anųdviejų meldimo išklausė Viešpats, nes šv. Ona pradėjusi pagimdė savo laike dukterį, kurią praminė Marija. Augindama tą panelę, šv. Ona mokė baimės Dievo, mokė rašto ir viso ko gero ne vien žodžiais, bet ir savo paveizdu. Kaipogi taip tą Švenčiausią Panelę išaugino, jogei ta stojos verta būti Motina Dievo. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 305]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 252.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 255; Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys. Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 154.