Jėzus su nendre
Jėzus su nendre
Jėzus su nendre
Jėzus su nendre

Jėzus su nendre

Autorius: N / A

Sukūrimo metai, vieta: 1849 m., Joniškio raj., Žukančių k.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 111 cm.

Jėzus Nazarietis – Jėzaus kančios siužetas, vaizduojantis Poncijaus Piloto teisme patirtas patyčias dar prieš Kryžiaus kelią. Nuplaktas Jėzus vadintas žydų karaliumi ir tyčiojantis apvilktas senu karališkos spalvos drabužiu, apvainikuotas erškėčių vainiku, į rankas įsprausta nendrė.

Paėmę mieliausią Jėzų, nuvedė į prieangį ratužės, nuvilko kruvinus Viešpaties drabužius, apsiautė jį nudriskusiu raudonu gelumbės šmotu it karališku rūbu, vietoj karališkos lazdos davė jam į rankas nendrę ir, nupynę iš erškėčių vainiką, antspaudė jam ant galvos. Vainikas tas sukruvino galvą Viešpaties taip, jogei per akis ir per švenčiausią jo veidą gausiai kraujas tekėjo. Negana to, nemielaširdingi žmonės, klaupdami ant kelių, kloniojos Viešpačiui ir kartkartėmis tarė: „Būk sveikas, karaliau žydų, šitai tau karūna, šitai tau karališkas rūbas ir lazda, juk sakais karalium esąs“. Taip besityčiodami ir besveikindami vieni ant veido Išganytojo spjaudė, kiti, ištraukę iš jo paties rankų nendrę, mušė jam per galvą, o taip erškėčių dygliai juoba dar braižė švenčiausią galvą. Kiti plaukus jo draskė, dar kiti per veidą jo mušė. Tai visa kentėdamas, Išganytojas nė truputėlį nepyko ir nė vieno neištarė žodžio. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 497–499]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 66.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 69.

Nuotraukose: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.