Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85
Chronica Polonoru[m]. LM-85

Chronica Polonoru[m]. LM-85

Autorius: Miechowa Maciej, 1457 - 1523

Antraštė: Chronica Polonoru[m].

Antraštė lietuvių kalba: Lenkų kronika.

Įrišta kartu su Ioducus Ludovicus Decius (J. L. Dietz, 1485–1545): Contenta de vetustatibus Polonorum. Liber I-III/: Turinys apie lenkų senus laikus. Knyga I-III.

Publikuota: Hieron. Vietor, Krokuva, 1521 m. gruodis.

Formatas: folio, šeši puslapiai (32 x 22 cm).

Įrišimas: To meto veršiuko oda su aklaisiais įspaudais, nugarėlė su keturiais iškiliais ryšiais, rankraštinė antraštė vertikalios briaunos viršuje. Dirželiai neišlikę. Eksperto atlikti taisymai, įskaitant nugarėlės atnaujinimą išsaugant originalią nugarėlę.

Pirmasis darbas: [XXIV], CCCLXXIX p., įskaitant medžio raižinio antraštinį lapą bei daugelį medžio raižinių tekste ir medžio raižinio inicialus; antrasis darbas: [III], CXIX, [I] p., įskaitant medžio raižinio antraštinį lapą bei daugelį medžio raižinių inicialų tekste; atsitiktinės nežymios kirmgraužos, keletas dėmių ir parudavusių vietų, keli eksperto atlikti antraštinio lapo pataisymai. Puikus, prabangiai įrištas reto pirmojo leidimo pirmosios spausdintos Lenkijos studijos ir istorijos egzempliorius, atspausdintas Krokuvoje likus dvejiems metams iki Miechow mirties. Vienas puikiausių XVI a. pradžios darbų iš Lenkijos, gausus medžio raižinių portretų bei ryškių medžio raižinių antraščių.

Kilmės vieta: Gdansko senato biblioteka (maždaug XVII a. išgraviruotas heraldinis ekslibris pirmajame prie kietviršio priklijuotame priešlapyje), Nikolay Vladimirovich Myatlev (heraldinė savininko kortelė pirmajame prie kietviršio priklijuotame priešlapyje), Nikolay Nikolaevich Birukov (iliustruota savininko kortelė su moto Ex libris lux, datuota 1899 m., pirmajame prie kietviršio priklijuotame priešlapyje).

Nuorodos: Brunet III, 1710: “il s’y trouve ordinairement reuni un ouvrage  de Decius ‘de vetustatibus polonorum’, šis iš Brunet II, 557.

Puikus, prabangiai įrištas reto pirmojo leidimo pirmosios spausdintos Lenkijos studijos ir istorijos egzempliorius, atspausdintas Krokuvoje likus dvejiems metams iki Miechow mirties. Vienas puikiausių XVI a. pradžios darbų iš Lenkijos, gausus medžio raižinių portretų bei ryškių medžio raižinių antraščių.

Miechow (1457–1523) – lenkų renesanso mokslininkas, istorikas, geografas ir gydytojas. Žinomas kaip „lenkų Hipokratas“, studijavo žymiajame Krokuvos Jogailos universitete ir vėliau keletą kartų tapo jo rektoriumi. Publikavo du medicinos mokslų traktatus ir pirmąjį detalų Rytų Europos aprašymą. „Chronica Polonorum“ – paskutinysis mokslininko darbas, pradėtas publikuoti 1519 m., tačiau cenzūruotas iki galutinio leidimo 1521 m.

„Fort rare“ (Brunet): per pastaruosius 30 metų aukcionuose nepavyko aptikti nė vieno Miechow kronikos egzemplioriaus kartu su Decius darbais. Nors keletas egzempliorių eksponuojami Europos viešosiose institucijose, nei Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje, nei Britų bibliotekoje, nei JAV jų nėra.

Iš pradžių šis egzempliorius Gdanske priklausė dviem XIX a. rusų kolekcionieriams: Myatlev, turėjusiam nedidelę į Šiaurės Rusijos temą orientuotą biblioteką, ir Birukov, valdžiusiam didesnę biblioteką, kurios branduolys – inkunabulai bei ankstyvieji spaudiniai. 

Lenkijos kronika – svarbus Lietuvos istorijai lenkų kronikininko, geografo Motiejaus Mechoviečio (1457–1523) veikalas. Vienas jo skyrius skirtas Žalgirio mūšiui. Knyga iliustruota Lenkijos ir Lietuvos valdovų portretais, dedikuota Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Senajam. Dedikacijos autorius – valdovo sekretorius, istorikas Jodokas Liudvikas Decijus (~1485–1545). Motiejaus Mechoviečio veikalas įrištas kartu su J. L. Decijaus trijų dalių veikalu Apie Lenkijos senovę, Apie Jogailaičių giminę, Apie karaliaus Žygimanto laikus (Contenta: De vetustatibus Polonorum liber I; De Iagellonum familia liber II; De Sigismundi regis temporibus liber III).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 43.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 42-45.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotraukos:

2-oji: Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1506–1548) Žygimantas Senasis. Iš Jodoko Liudviko Decijaus veikalo De Sigismundi regis temporibus liber III, Krokuva, 1521. Šalia Žygimanto Senojo atvaizdo – poeto Philippo Gundelijaus iš Pasau (Philippus Gundelius Pattaviensis, 1493–1567) eilės.