Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99
Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99

Mores, leges, et ritus omnium gentium. LM-99

Autorius: Boemus Johann, 1485 - 1535

Antraštė: Mores, leges, et ritus omnium gentium.

Antraštė lietuvių kalba: Papročiai, įstatymai ir apeigos visų genčių.

Publikuota: 1541 m.

Įrišimas: To meto įrišimas minkštu velenu, antraštė rašalu įspausta nugarėlėje. Spaustuvininko emblema ant antraštinio puslapio, yra raižytų inicialų.

Šis populiarus veikalas apie skirtingų Europos, Afrikos ir Azijos šalių manieras, įstatymus ir papročius yra anksčiausias bandymas aprašyti mokslinę etnologiją. Jis buvo toks sėkmingas, kad po pirmojo leidimo, paskelbto 1520 m., buvo dažnai perleidžiamas. Tai – retas ir patrauklus Gryphius leidimas. Ankstyvasis leidimas. Boemus buvo kunigas ir hebrajų mokslininkas, kuris šį veikalą parašė apie Europos, Afrikos ir Azijos šalis, jų žmonių papročius, elgesio normas ir manieras. Knyga bent šimtą metų buvo laikoma gan patikimu šaltiniu. Tekstas lotyniškai. Pirmą kartą išleista 1520 m. Tai buvo pirmasis darbas lyginantis tautų etnologiją. Su medyje išraižyta spaustuvininko emblema ir medyje išraižytais skyrių inicialais.

Šaltinis: BL STC 72.  Adams B-2266.  Brunet I, 1030.

Vokiečių humanisto, kunigo Johanno Boemo (1485–1535) etnografiniame veikale apie Afrikos, Europos ir Azijos šalis Visų tautų papročiai, įstatymai ir apeigos skirta vietos ir Lietuvai (p. 181–182).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 51.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 50-53.