Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101
Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101

Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu [...] LM-101

Autorius: N / A

Antraštė: Summa, aba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu par wisus meatus, dienomis nedelos, baźnicziose krikszczioniszkose skaytomu, o ánt gárbos wienam Diewuy, su wala wiriasniuju del paźitka wierniems Didey Kunigistey Lietuwos, ir del naminiku pabaźnu ant uźiwoima namiszkia iszduota.

Publikuota: Kiedaynise, Drukawoia, Iochimas Iurgis Rhetas, Meatu Poná, 1653.

Suma, arba Trumpas išguldymas Evangelijų Šventų per visus metus... – sutrumpintas Gžegožo iš Žarnovco (1528–~1601) knygos Postylla, albo Wykłady Ewanieliej niedzielnych i na święta przez cały rok vertimas. Į lietuvių kalbą išvertė Lietuvos evangelikų reformatų kunigai Samuelis Minvydas (1602–1660) ir Jonas Božimovskis (1610–1673).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 68.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 68-69.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.