Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116
Kazania świąteczne […] LM-116

Kazania świąteczne […] LM-116

Autorius: Woynilowicz Romuald, 1713 - 1763

Antraštė: Kazania świąteczne na rok cały Wielmożnemu Jegomości Panu Stanisławowi Łopotowi Bykowskiemu, Strażnikowi Polnemu Woysk W.X.L., Staroście Bobruyskiemu, Woyskiemu i Pisarzowi Grodzkiemu Województwa Nowogrodzkiego, Jako mecenasowi swoiemu, od X... dedykowane.

Antraštė lietuvių kalba: Iškilmių pamokslai visiems metams Jo didenybei Ponui Stanislovui Lopotui Bykovskiui, LDK  kariuomenės lauko sargybininkui, Bobruisko seniūnui, Naugardo vaivadijos karo ir miesto raštininkui kaip savo mecenatui nuo kunigo... skirti.

Publikuota: Nieśwież 1756. W Drukarni Radziwiłłowskiey Societatis Jesu.

Formatas: 4°, k. [4], s. 568, herb (miedzioryt).

Jėzuitas, filosofas, Vilniaus universiteto teologijos dėstytojas Romualdas Voinilovičius (1713–1763) išleido religinio turinio raštų. Jo Iškilmių pamokslai visiems metams dedikuoti LDK kariuomenės lauko sargybiniui, Babruisko seniūnui, Naugardo vaivadijos pilies teismo raštininkui Stanislovui Lopotui Bykovskiui (1700–?), papuošti jungtiniu Lopotų ir Strybulių giminių herbu. Knyga išleista Nesvyžiaus jėzuitų spaustuvėje, kurią 1750 m. įsteigė Vilniaus vaivada ir LDK didysis etmonas Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė (1702–1762). 1751 m. jis padovanojo spaustuvę Nesvyžiaus jėzuitų kolegijai. 1773 m. panaikinus Jėzaus Draugiją, spaustuvės veiklą perėmė vienas iš paskutinių jos valdytojų Jeronimas Haraburda. Spaustuvėje buvo leidžiamos knygos lenkų ir lotynų kalbomis: maldaknygės, pamokslai, disertacijų tezės, teologiniai traktatai, vadovėliai, panegirikos, laidotuvių kalbos ir kitos.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 88.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 88-89.