Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134
Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134

Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae LM-134

Autorius: Misztołt Antonio Aloysio, 1685 - 1740

Antraštė: Historia Illustrissimae Domus Sapiehanae.

Antraštė lietuvių kalba: Puikiosios Sapiegų šeimos istorija.

Paskelbta: Vilnae Typu Universitatis, Societatis IESU, Anno Domini 1724.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Sapiegų šeimos panegirikai, tarp kurių buvo ir eksponuotos knygos autorius Antanas Aloyzas Mištautas (lenk. Antonio Aloysio Misztolt), Sapiegas kildino iš Punigailos, Narimanto Gediminaičio sūnaus. Punigaila esą buvęs Kauno seniūno, Vilniaus ir Trakų pilininko Sunigailos (m. apie 1433 m.) tėvas. Sunigaila palikęs du sūnus: Teodorą ir Joną Sapiegas, Sapiegų giminės Smolenske (Kodeno šaka) pradininkus. Eksponuotoje knygoje A.Mištautas lyg ir pagrindžia, kad Sapiegos – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino palikuonys. Tačiau K.Stadnicki (veikale “Synowie Gedymina Wielko – Wladcy Litwy: Monwid – Narymunt – Jewnuta – Koriat”, išl. 1881 m. Lvove) ir J.Volf (veikale “Kniazowe litewsko – ruscy od konca XIV w.”, išl. 1895 m. Varšuvoje) įrodė, kad tai pasaka, pagrįsta Lietuvos Tribunolo maršalkos, kanclerio Jono Fridricho Sapiegos iš Kodeno šakos parūpintais falsifikatais. Beje, būtent Jonas Fridrichas Sapiega perspausdino A.Mištauto “Historia Illustrisimae Domus Sapiehianae ...” savo veikalo “Swada Polska i Lacinska” antrame tome (išleista jo sekretoriaus Daneikavičiaus – Ostrovskio vardu 1745 m.). Tiek A.Mištautas, tiek J.Fr.Sapiega siekė pagražinti Sapiegų giminės kilmės istoriją, jau nuo XIV a. suteikdami šiai giminei tą vietą Lietuvos gyvenime, kurią Sapiegos išsikovojo kiek vėliau. Tikra, kad Sapiegos yra kilę iš Smolensko apylinkių ir, kukliai išėję į istorijos sceną XV a., ilgainiui įsigijo milžiniškų turtų ir dvarų, pasidarė įtakingi bei turėjo aukščiausias LDK vietas. A.Mištauto panegirika buvo viena pirmųjų, išleistų Vilniaus universiteto spaustuvėje. Tokie veikalai XVIII a. pasirodė beveik visose jėzuitų kolegijose. Atmetus Sapiegų kilmės teorijos trūkumus, kitos žinios apie Sapiegas A.Mištauto veikale gana objektyvios. Ši knyga net pretenduoja į mokslinį Sapiegų geneologijos veikalą (žinoma, vertinant pagal autoriaus laikmečio galimybes).

Šaltinis: A.Mištauto iliustruota Sapiegų šeimos istorija lenkų kalba. – Kauno apskrities viešoji biblioteka: Senųjų ir retų spaudinių skyrius. Vienas pirmųjų Sapiegų giminės tyrinėtojų, filosofijos daktaro Antano Aloyzo Mištolto, dėsčiusio metafiziką ir etiką Vilniaus universitete, 1724 m. Vilniuje lotynų kalba išleista trijų dalių „Šviesiausiosios Sapiegų giminės istorija“. Šią istoriją galima būtų pavadinti panegirika Sapiegų giminei, siekiančia pagrąžinti giminės kilmę ir jau nuo XIV a. suteikti šiai giminei tą vietą Lietuvos gyvenime, kurią Sapiegos išsikovojo kiek vėliau. Knygoje išspausdintas Sapiegų herbas, autoriaus dedikacija Antanui Kazimierui Sapiegai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikšty

Šaltinis:  A.Mištauto iliustruota Sapiegų šeimos istorija lenkų kalba. – Kauno apskrities viešoji biblioteka: Senųjų ir retų spaudinių skyrius.

Vienas pirmųjų Sapiegų giminės tyrinėtojų, filosofijos daktaro Antano Aloyzo Mištolto, dėsčiusio metafiziką ir etiką Vilniaus universitete, 1724 m. Vilniuje lotynų kalba išleista trijų dalių „Šviesiausiosios Sapiegų giminės istorija“. Šią istoriją galima būtų pavadinti panegirika Sapiegų giminei, siekiančia pagrąžinti giminės kilmę ir jau nuo XIV a. suteikti šiai giminei tą vietą Lietuvos gyvenime, kurią Sapiegos išsikovojo kiek vėliau. Knygoje išspausdintas Sapiegų herbas, autoriaus dedikacija Antanui Kazimierui Sapiegai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Tribunolo maršalkai.

Šaltinis: Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai: tarptautinės parodos katalogas, Vilniaus paveikslų galerija, 2012 m. vasario 16 - gegužės 20 d. = The Crosses stand for virtue, the Arrow for victory ... The Sapiehas – statesmen, art patrons and collectors = Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo ... Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy / [katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė ; redaktoriai: Gintarė Petuchovaitė-Majauskė ... [et al.]; vertimas į lietuvių kalbą: Miroslava Dvilevič, vertimas į lenkų kalbą: Beata Piasecka, vertimas į anglų kalbą: Albina Strunga, David French; katalogo tekstų autoriai Dalius Avižinis ... [et al.]. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012, p. 304.

Antanas Aloyzas Mištautas (1685–1740) – jėzuitas, filosofijos daktaras, Vilniaus universiteto metafizikos ir etikos profesorius. Trijų dalių panegirikoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikams Sapiegoms Šviesiausiosios Sapiegų giminės istorija autorius siekė pagražinti Sapiegų giminės kilmės istoriją – Lietuvos didikus Sapiegas jis kildino iš Narimanto Gediminaičio sūnaus Punigailos. Knygoje įdėtas Sapiegų genealogijos medis, autoriaus dedikacija Antanui Kazimierui Sapiegai (1689–1739), LDK Vyriausiojo Tribunolo maršalkai (nuo 1724), jungtinis A. K. Sapiegos herbas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 144.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 144-145.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Nuotraukos:

2-oji: Lietuvos didžiojo kunigaikščio (~1295–1316) Vytenio vyriškos linijos palikuonių genealogijos medis.

3-oji: Jungtinis Antano Kazimiero Sapiegos herbas.

4-oji: Sapiegų giminės genealogijos medis.