Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137
Aurorae solis Sarmatici […] LM-137

Aurorae solis Sarmatici […] LM-137

Autorius: Naramowski Adam Ignaz, 1681 - 1736

Antraštė: Aurorae solis Sarmatici solii adstites, majestatis praenuntiae, regum prodromae regni soles ministri status ... Sub principe procerum nomine ... D. Josephi Vandalini ...

Antraštė lietuvių kalba: Auroros, sarmatų saulės, sosto ramsčiai, dididybės pranašės, karalių pasiuntinės, karalystės saulės, lydinčios tvarką.  Po kilmingu didikų vardu…. Juozapo Vandalino…

Publikuota: Vilna, Societatis Jesu, 1727.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Ekslibris: Виленская Публичная библиотека. XVII 6/74.

Šaltinis: Bestellnr. 11644A SW: Polen; Polnische Geschichte; Slav-Kult-Osteuropa.

Adomo Ignacijaus Naramovskio knygoje Auroros, sarmatų saulės, sosto ramsčiai pateikiamos Lenkijos Karalystės didžiųjų ir dvaro (nuo 1380 iki 1726 m.) bei Abiejų Tautų Respublikos Seimo maršalkų (nuo 1618 iki 1726 m.) trumpos biografijos. Veikalas dedikuotas Lenkijos Karalystės didžiajam maršalkai Juozapui Vandalinui Mnišekui (1670–1747), kuris 1706–1708, 1709–1713 m. buvo ir LDK dvaro maršalka. Leidinį puošia Vilniaus viešosios bibliotekos ekslibrisas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 142.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 142-143.