Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145
Viaggi di Moscovi [...] LM-145

Viaggi di Moscovi [...] LM-145

Autorius: Olearius Adam, 1599 - 1671

Įrišta kartu su Raffaello Barberini (1532–1582 m.).

Antraštė: OLEARIUS: Viaggi di Moscovia de gli anni 1633. 1634. 1635. 1636. BARBERINI: Libri tre cavati dal tedesco.

Antraštė lietuvių kalba: OLEARIUS: 1633, 1634, 1635, 1636 metų kelionės į Moskoviją.

Įrišta kartu su: Raffaello Barberini. Trys iš vokiečių kalbos išverstos knygos.

In Viterbo, 1658.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas grynu velenu, ant nugarėlės ranka užrašyta antraštė. 

Ekslibrisas: DD. Manuel Vicente Murgutio Gaytan de Ayala, Regidor perpetuo de la Ciudad de Logrono, Maestrante de la Real de Ronda, etc. Rezidente en Vitoria. Villafranca de Guipuzcoa.

Retas leidinys, kuriame pateikiami du veikalai apie keliones Baltijos jūros teritorijoje. Pirmajame veikale, parašytame A. Oleariuso, pateikiamas Vokietijos pasiuntinio į Maskvą ir Persiją 1633 m. ir 1636 m. pasakojimas: autorius plačiai aprašo šioje geografinėje teritorijoje esančias šalis. Antrajame veikale labai įdomiai nupasakojama ankstyva (1565 m.) kelionė: R. Barberini laiške Nubarolos grafui aprašo teritorijas tarp Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos bei pateikia įdomių istorijų apie vietinių tautų tradicijas ir kultūrą. Pavyzdžiui, mini istoriją apie lietuvio ir ruso dvikovą: dėl savo gudrumo lietuvis savo priešininką nesunkiai nugalėjo...

1633, 1634, 1635 ir 1636 metų kelionių į Maskviją trys knygos – vokiečių bibliotekininko, matematiko ir diplomato Adamo Olearijaus (1599–1671) kelionių į Maskvą ir Persiją aprašymas italų kalba. Knygoje kaip priedas publikuojamas italų keliautojo Raffaello Barberini (1532–1582) Pasakojimas apie Maskviją (Relatione di Moscovia...) – detalus 1565 m. kelionės į Maskvą atpasakojimas laiške grafui Nubarolai. Čia aprašomi aplankyti kraštai, pateikiama žinių ir apie Lietuvą.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 490.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 490-491.