Concionator Extemporanevs […] LM-120
Concionator Extemporanevs […] LM-120
Concionator Extemporanevs […] LM-120
Concionator Extemporanevs […] LM-120
Concionator Extemporanevs […] LM-120
Concionator Extemporanevs […] LM-120
Concionator Extemporanevs […] LM-120

Concionator Extemporanevs […] LM-120

Autorius: Kojałowicz Kazimierz Wijuk, 1617 - 1674

Antraštė: Concionator Extemporanevs, Sive Sexaginta Modi Sacrae Orationis Varie Formandae. 

Antraštė lietuvių kalba: Improvizuojantis pamokslininkas, arba Šešiasdešimt būdų įvairiai kuriamos šventos kalbos.

Friessem, 1679.

Kazimieras Vijūkas-Kojalavičius – vienas žymiausių Vilniaus universiteto profesorių, pamokslininkas, retorinių, proginių, biografinių veikalų autorius. Jo veikalas, bažnytinei iškalbai skirtas „Šešiasdešimt šventosios kalbos sudarymo būdų“ pirmą kartą išleistas Antverpene 1668 m., pakartotas Kelne 1676, 1679 ir 1694 m., Vilniuje 1684 m.

Šiame veikale K. Kojalavičius aptaria pamokslų sakymą nuo advento iki sekminių, medžiagą pateikdamas liturgine tvarka ir ryškindamas kiekvieno pamokslo specifiką. Autorius nagrinėja gana daug tokių pačių pamokslų komponavimo būdų, kuriuos nurodė ir kuriant pasaulietines kalbas, t. y. panaudojant alegorijas, simbolius, antitezes, silogizmus, etimologijas, palyginimus, klausimus, įvairias retorines figūras. Pateikia net ir tų pačių pavyzdžių, pvz., vardo Kazimieras anagraminį aiškinimą. Lotyniškai CASIMIRUS gali būti perskaitytas kaip SUM AC IRIS (esu vaivorykštė), CASUS MIRI (stebuklo pasireiškimas), MIRUS ISA[A]C (dieviškasis Izaokas). Kiekvienu atveju galima parašyti visiškai skirtingą, alegoriniais vaizdiniais, pavyzdžiais ir palyginimais paremtą kalbą. Anagrama buvo vienas populiariausių žanrų baroko literatūroje.

Šaltinis: Narbutienė, Daiva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji knyga XV-XVII a. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, MMIV [2004], p. 140; Ulčinaitė, Eugenija. Kazimieras Kojalavičius – retorikos profesorius, pamokslininkas, panegiristas / Spectrum, 2014, Nr. 2, p. 34, 35.

Kazimieras Kojalavičius-Vijūkas (1617–1674) – Vilniaus universiteto profesorius, jėzuitas, pamokslininkas, retorikos, proginių, biografinių veikalų autorius. Jo veikalas Šešiasdešimt taisyklių, kaip įvairiai reikia kurti šventą kalbą skirtas bažnytinei iškalbai: aptariami jos stiliai, argumentacija, raiška ir kita. Knyga apima pamokslus nuo advento iki Sekminių, medžiaga pateikiama liturgine tvarka. Veikalas dedikuotas Vilniaus vyskupui sufraganui, tituliniam Metonės vyskupui Gotardui Jonui Tyzenhauzui (†1669).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 311.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 310-311.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.