Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113

Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego [...] LM-113

Autorius: N / A

Antraštė: Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Naprzod Za Nayjasnieyszego Hospodara Zygmunta III, w Krakowie w roku 1588, Drugi raz w Wilnie, w Roku 1619 z pokazaniem zgody y różnice Statutow Koronnych i W. X. L., Trzeci Raz Za [...] Władysława IV [...] w Warszawie, w Roku 1648 z przydániem Kostytucyi [!] od Roku 1550 do 1647, Czwarty Raz, Za [...] Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1698 Z przyłożeniem pod Artykuły Konstytucyi Seymowych od Seymu Roku 1550, aż do Seymu Roku 1690 Oboygu Narodom służących [...], Piąty Raz Za [...] Augusta Trzeciego, Teraz Zas Za [...] Stanisława Augusta Szczęsliwie Nam Panuiącego, Powtórnie z przydatkiem Summaryuszow, Praw i Konstytucyi od roku 1764 do roku 1786 Przedrukowany.

Antraštė lietuvių kalba: Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės statutas, pirmą kartą šviesiausiam valdovui Žygimantui III valdant, 1588 metais Krokuvoje, antrą kartą Vilniuje, 1619 metais parodant sutikimą ir Karūnos bei LDK statutų skirtumus, trečią kartą […] Vladislovui IV valdant […] Varšuvoje, 1648 metais su Konstitucijos [!] priedu nuo 1550 iki 1647 metų, ketvirtą kartą […] Jonui Trečiajam valdant  Vilniuje 1698 metais su Seimo Konstitucijos straipsniais nuo Seimo 1550 metais iki Seimo 1690 metais Abiem Tautoms tarnaujančių […], penktą kartą […] Augustui Trečiajam valdant, dabar […] Stanislovui Augustui laimingai mus valdant, pakartotinai su pridėtomis išvadomis, teisėmis ir konstitucijomis nuo 1764 iki 1786 metų, perspausdintas. 

Publikuota:  Wilno, 1786. 

Lietuvos statutai – tai teisynai, teisinis senosios Lietuvos valstybės santvarkos pagrindas. III Lietuvos Statutas (paskelbtas 1588 m.), kurio parengimui vadovavo LDK vicekancleris Leonas Sapiega – buvo pats išsamiausias ir tobuliausias. Jis parodė, kad LDK pasiekė Vidurio Europos šalių lygį – aukštas jose išdėstytos teisinės sistemos lygis darė įtaką kaimyninių šalių teisės raidai. III Statutas galiojo 250 metų (iki 1840 m.) ir susilaukė daug laidų.

Tai viena iš visos eilės LDK Statuto lenkų kalba laidų, išspausdinta 1786 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje.

Šaltinis: Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795 / Alfredas Bumblauskas. [Vilnius]: R. Paknio leidykla, 2005, p. 254.

Šeštosios Trečiojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statuto laidos straipsniai ir dokumentai apima seimų veiklą nuo 1550 iki 1786 metų. Įtraukti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo metų teisiniai ir konstituciniai pakeitimai (nuo 1764 iki 1786 m.).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 134.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 134-135.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.