Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123
Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123

Wiara prawosławna pismem świętym […] LM-123

Autorius: Kulesza Jan Alojzy, 1660 - 1706

Antraštė: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, Oycami SS. mianowićie greckiemi y historyą kościelną przez X. Jana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu Theologa obiasniona. Od przyiętey Unii Boga z człowiekiem Roku 1704.

Antraštė lietuvių kalba: Pravoslavų tikėjimas Šventuoju Raštu, soborais, Šventaisiais Tėvais, ypač graikų ir bažnytine istorija, išaiškintas kun. Jono Aloyzo Kuliešos Societatis Jesu teologo. Nuo priimtos Dievo ir žmogaus unijos 1704 metais.

Publikuota: Wilno, 1704.

Jėzuitų teologo Jono Aloyzo Kulešos (1660–1706) veikalas Stačiatikių tikėjimas Šventuoju Raštu, soborais, Šventaisiais Tėvais, pirmiausia graikų, ir Bažnyčios istorija išspausdintas Vilniaus akademijos spaustuvėje 1704 metais.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 138.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 138-139.