Psalmi communes […] LM-129
Psalmi communes […] LM-129
Psalmi communes […] LM-129
Psalmi communes […] LM-129
Psalmi communes […] LM-129
Psalmi communes […] LM-129
Psalmi communes […] LM-129

Psalmi communes […] LM-129

Autorius: N / A

Antraštė: Psalmi communes cum antyphonis, capitulis, responsoriis, versibus ad primam, tertiam, sextam, nonam, vesperas et completorium : iuxta breviarium Seraphico-Romanum pro usu fratrum minorum regularis observantiae s. p. Francisci provinciae M.D. Litvaniae s. Casimiri.

Antraštė lietuvių kalba: Bendrosios psalmės su antifonomis, skyriais, responsorijais, priegiesmiais pirmai, trečiai, šeštai, devintai, vakarinėms ir maldų užbaigimas: greta serafiškasis – romėniškasis brevijorius, skirtas šv. Tėvo Pranciškaus arba Kazimiero Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės provincijos mažųjų brolių reguliariam laikymuisi.

Publikuota: Vilnae, typis S.R.M. et Reipublicae apud PP. Sholarum Piarum, 1779.

Bendrosios psalmės su antifonomis, skyriais, responsorijais, priegiesmiais – Lietuvos šv. Kazimiero provincijos pranciškonų observantų psalmynas. Knygos antraštinį lapą puošia pranciškonų herbo simbolika – kryžius, prieš kurį sukryžiuotos dvi rankos su stigmomis. Psalmynas išleistas Pijorų spaustuvėje, veikusioje Vilniuje 1754–1836 metais. Spaustuvę įsteigė Vilniaus pijorų kolegijos rektorius Motiejus Dominykas Dogelis (1715–1760), joje išspausdinta apie 500 leidinių lotynų, lenkų, lietuvių (penki), prancūzų kalbomis.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 176.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 176-177.