Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131
Sekret Poboznosci […] LM-131

Sekret Poboznosci […] LM-131

Autorius: Naramowski Adam Ignaz, 1681 - 1736

Antraštė: Sekret Poboznosci Z utajonych Cnot S S. Fundatorow Zakonnych Wyczerpniony a pod Skolligowanym Prześwietnych Domow Splendorem [...] Pana Marcyana, Michała z Kozielska Oginskiego, Kasztelana Witebskiego, [...] y [...] Pani Teressy z Tyzenhauzow Oginskiey Kasztelanowy Witebskiey [...], Na wzor Chrześciańskiemu życiu [...] Kaznodzieyskim Stylem Wydany.

Antraštė lietuvių kalba: Pamaldumo paslaptis išsemta iš slaptų šventųjų vienuolių įkūrėjų dorybių bei iš susijusių garbingų namų dorumo […] Pono Marcijono Mykolo iš Kozielskio Oginskio, Vitebsko kašteliono, […] ir […] Ponios Teresės iš Tyzenhauzų Oginskos, Vitebsko kaštelionienės […], krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu […] pamokslų stiliumi išleista.

Publikuota: Wilno, 1723.

Istoriko, Vilniaus universiteto laisvųjų menų ir filosofijos daktaro, jėzuito Adomo Ignacijaus Naramovskio (1681–1736) pamokslų rinkinys Pamaldumo paslaptis dedikuotas Vitebsko kaštelionui, LDK Vyriausiojo Tribunolo maršalkai Martynui Mykolui Oginskiui (1672–1750) ir jo žmonai Teresei Tyzenhauzaitei-Oginskienei (~1700–1730). Knygoje įdėtas jungtinis Oginskių ir Tyzenhauzų giminių herbas. Leidinys antspauduotas Vilniaus vyskupijos kunigų seminarijos bibliotekos antspaudu. Seminariją 1582 m. įkūrė Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila (1556–1600). 1792 m. ji perėmė didelę Vilniaus katedros kapitulos bibliotekos dalį, jai perduotas vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio (1738–1794) knygų rinkinys, kai kurių uždarytų vienuolynų knygos.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 140.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 140-141.