De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis […] LM-152
De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis […] LM-152
De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis […] LM-152
De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis […] LM-152
De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis […] LM-152
De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis […] LM-152

De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis […] LM-152

Autorius: N / A

Antraštė: De laudibus S. P. Joannis de Matha doctoris parisiensis. Oratio panegyrica celsissimo principi. Xaverio Oginski. Praefecto culinae M.D.L. Consecrata.

Antraštė lietuvių kalba:  Apie šventojo tėvo Jono de Matos, paryžiečio mokytojo, nuopelnus. Pagiriamoji kalba šviesiausiajam didikui Ksaverui Oginskiui, LDK prievaizui, paskirta.

Publikuota: Wilna, Typ. Basilianis, (um 1780).

Nežinomo autoriaus veikalas Apie šventojo tėvo Jono Matiečio nuopelnus pasakoja apie Švenčiausiosios Trejybės (trinitorių) ordino įkūrėją šv. Joną Matietį (1160–1213). Knygą Maladečinos trinitorių vienuolynas dedikavo LDK didžiajam prievaizdui Pranciškui Ksaverui Oginskiui (1742–1814). Ji išspausdinta Bazilijonų spaustuvėje Vilniuje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 174.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 174-175.