Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155

Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155

Autorius: Denisewicz Bazyli

Antraštė: Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] Tenutarzowi Jaśnie Wielmożnemu Jmci Panu Kazimierzowi z Kozielska Ogińskiemu wojewodzie wileńskiemu, uszpolskiemu etc., etc. staroście, dla nie wygasłey longorum et vorum pamięci teyże Jego niedobytey bromie intonant rythmami polskiemi celeusmata, które przezemnie niżey wyrażonego in publicum orbis theatrum kommunikuią się anno 1730.

Antraštė lietuvių kalba: Ženklas atėjęs į šį pasaulį iš triumfinių senovinių namų vartų [...] nuomotojui Jo Šviesybei maloningam Ponui Kazimierui Oginskiui iš Kozielsko, Vilniaus, Užpalių vaivadai etc., etc. seniūnui, neišnykusiai longorum et vorum atminčiai tų pačių Jo neįveiktų vartų intonant lenkų rimais celeusmata, kurie mano išreikšti in publicum orbis theatrum datuojami 1730.

Publikuota: 1730.

Formatas: puslapiai: B.w., folio, k. 8, herb Ogińskich, inicjał, winietka, finalik (drzeworyty).

Įrišimas: to meto įrišimas.

Bazilio Denisevičiaus panegirika Išsiveržė šūkis iš senos giminės pergalingų vartų į šį pasaulį dedikuota 1730 m. Vilniaus vaivada tapusiam Kazimierui Oginskiui (1660–1733). Knygelę puošia Oginskių giminės herbas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 212.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 212-213.