Consecratio ad Infulam Mennithensem […] LM-156
Consecratio ad Infulam Mennithensem […] LM-156
Consecratio ad Infulam Mennithensem […] LM-156
Consecratio ad Infulam Mennithensem […] LM-156
Consecratio ad Infulam Mennithensem […] LM-156

Consecratio ad Infulam Mennithensem […] LM-156

Autorius: Tiškevičius Antanas Domininkas , 1692 - 1762

Antraštė: Consecratio ad Infulam Mennithensem... Antonii comitis in Łohoysk et Berdyczów Tyszkiewicz, episcopi Mennithensis... a clericis regularibus Scholarum Piarum Collegii Vilnensis celebrata.

Antraštė lietuvių kalba: Įšventinimas į Menito vyskupus… grafo Antano Tiškevičiaus iš Lohoisko ir Berdyčevo, Menito vyskupo… celebruotas Vilniaus Kolegijos pijorų mokyklų reguliariųjų dvasininkų.

Publikuota:  1738.

Antanas Domininkas Tiškevičius (1692–1762) 1739 m. liepos 20 d. buvo įšventintas tituliniu Menito vyskupu ir paskirtas Kijevo vyskupo pagalbininku. Ta proga išleista knygelė Lahoisko ir Berdyčivo grafo Antano Tiškevičiaus įšventinimas į Menito vyskupus, atšvęstas Vilniaus pijorų kolegijos dvasininkų. Leidinyje įdėtas A. D. Tiškevičiaus herbas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 154.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 154-155.