СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158
СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158

СЕНАСЪ АУКСА АЛТОРЮСЪ […] LM-158

Autorius: Juzumas Tadas, 1810 - 1851

Jeronimas Kiprijonas Račkauskis, 1825-1889

Antraštė  Cенасъ аукса алторюсъ арба суринкимасб иваирю малдунъ иръ гђсмюнб деваъаймингам каталикуй”.

Antraštė lietuvių kalba: Senas auksa altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikui.

Publikuota: ВИЛНЮЂ СПАУСТУВЕНЬ Р. М. Ромма. 1866.

Kunigai Tadas Juzumas (1810–1851) ir Jeronimas Kiprijonas Račkauskis (1825–1889) 1848 m. Vilniuje parengė ir publikavo maldyną Senas auksa altorius, arba Surinkimas įvairių maldų ir giesmių. Tai viena populiariausių maldaknygių lietuvių kalba, pakartotinai leista apie 33 kartus. 1866 m. Vilniuje buvo išspausdintas valdinis lietuviškos maldaknygės leidimas rusiškais rašmenimis – graždanka. Toks raštas Lietuvoje įvestas 1864 m., Rusijos valdžiai uždraudus lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis. Maldaknygė išleista Rommų spaustuvėje, veikusioje Vilniuje 1799–1940 metais. Tai buvo viena didžiausių poligrafijos įmonių Lietuvoje. Leido ir spausdino religines, mokslo, tautotyros knygas, periodiką jidiš, lenkų, lotynų, rusų, anglų ir kitomis kalbomis. 1830–1864 m. laikotarpiu išspausdino 20 lietuviškų knygų, 1865–1866 m. – tris lietuviškas knygas rusiškais rašmenimis.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 210.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 210-211.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.