Sancti Bonaventurae […] LM-159
Sancti Bonaventurae […] LM-159
Sancti Bonaventurae […] LM-159
Sancti Bonaventurae […] LM-159
Sancti Bonaventurae […] LM-159
Sancti Bonaventurae […] LM-159
Sancti Bonaventurae […] LM-159

Sancti Bonaventurae […] LM-159

Autorius: N / A

Antraštė: Sancti Bonaventurae ordinis minorum, S. R. E. Cardinalis, episcopi Albanensis, seraphici doctoris ecclesiae, speculum disciplinae ad novitios, et de profectu religiosorum; Item epistola; memoralia XXV. Pietatis eximia documenta complectens pro usu fratrum minorum observantium provinciae Litvanae reimpressum.

Antraštė lietuvių kalba:  Šventojo Bonaventūros mažųjų ordino, Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo, Albano vyskupo, bažnyčios serafiškojo mokytojo, disciplinos veidrodis novicijams, ir apie religingųjų pažangą; Taip pat laiškas; atsiminimai XXV. Apimantis ypatingus pamaldumo dokumentus, skirtus naudojimui mažųjų brolių, prižiūrinčių jų perspausdinimą Lietuvos provincijoje.

Publikuota: Vilnae: typis S. R. M. Academicis soc. Jesu, 1752.

Įrišimas: to meto profesionalus įrišimas.

Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo, Albano vyskupo, Bažnyčios angeliško mokytojo, Pranciškonų ordino šventojo Bonaventūro disciplinos veidrodyje naujokams sudėti italų teologo Bonaventūro (Giovanni di Fidanza, ~1221–1274) raštai ir mokymai. Knygą išleido Lietuvos šv. Kazimiero provincijos pranciškonai observantai. Pirmieji šios pranciškonų atšakos vienuolynai Lietuvoje įkurti Vilniuje – 1468 m., Kaune – 1471 m., vėliau – Kretingoje, Tytuvėnuose, Telšiuose, Trakuose, Troškūnuose ir kitur. Pranciškonai observantai, arba Mažesnieji broliai (lot. Fratres Minores Regularis Observantiae), Lietuvoje, Lenkijoje, Jugoslavijoje ir Vengrijoje dar vadinti bernardinais. 1731 m. buvo įsteigta Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija, turėjusi 46 vienuolynus.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 162.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 162-163.