Apsakimas […] LM-164
Apsakimas […] LM-164
Apsakimas […] LM-164
Apsakimas […] LM-164

Apsakimas […] LM-164

Autorius: Gondekas Feliksas, 0000 - 1892

Antraštė: Apsakimas. Kelones zeme Palestinos аре Jeruzale ir kitas szwentas wietas.

Publikuota: 1859.

Apsakymas kelionės į Palestinos žemę, apie Jeruzalę ir kitas šventas vietas – kunigo Felikso Gondeko (1821–1892) knygos apie piligriminę kelionę Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej vertimas į lietuvių kalbą. Iš lenkų kalbos išvertė leidėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Juozas Antanavičius (~1831 – ~1898). 1880 m. jo lėšomis išėjo kontrafakcinis knygos leidimas. Kontrafakcijos paplito Lietuvoje spaudos draudimo laikotarpiu, 1864–1904 metais. Tai leidiniai, kuriuose sąmoningai nurodyta neteisinga jų leidimo data ar vieta, kartais ir autorius. Taip pat buvo falsifikuojamos ar pakartojamos ankstesnių leidimų valdžios, cenzorių ir Bažnyčios aprobacijos. Knyga išspausdinta E. Miugės spaustuvėje, kuri veikė 1844–1899 (?) m. Ragainėje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 74.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 74-75.