Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170
Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170

Catalogus historico-criticus librorum rariorum […] LM-170

Autorius: Vogt Johannes, 1695 - 1764

Antraštė: Catalogus historico-criticus librorum rariorum, jam curis quartis recognitus et copiosa accessione ez symbolis et collatione bibliophilorum. 

Hamburgi: sumtibus Christiani Heroldi, 1753.

Vokiečių istoriko, liuteronų teologo Johanno Vogto (1695–1764) parengtame Retesnių knygų istoriniame-kritiniame kataloge tarp kitų įtrauktos ir retos Lietuvos knygos: Samuelio Boguslavo Chylinskio (1634–1668) į lietuvių kalbą išversta Biblija (kataloge p. 123, Biblia Lithuanica, Londini, 1660), Radvilų, arba Lietuvos Brastos, Biblija lenkų kalba (p. 123, Biblia Swięta, tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu..., Brest, 1563), LDK Reformacijos veikėjo Simono Budno (~1530–1593) Biblijos vertimas į lenkų kalbą (p. 124, Biblia, to iest Księgi Starego y Nowego Zakonu... od Simona Budnego, w Zaslawiu Litewskim, 1572) ir kitos.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 562

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 562-563.