Rūpintojėlis
Rūpintojėlis

Rūpintojėlis

Autorius: N / A

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis – 15 cm.

Rūpintojėlis – Jėzaus Kristaus vaizdavimas prieš Nukryžiavimą. Pavargęs ir iškankintas Išganytojas sėdėjęs vienišas, mąstęs apie žemėje gyvenančių žmonių vargus, ydas ir skausmus ir dėl to liūdėjęs.

Jėzus Kristus vaizduojamas tik su klubų raiščiu, kartais su raudonu apsiaustu ar ilgu drabužiu ir ant galvos uždėtu erškėčių vainiku. Jis sėdi ant akmens, sulenkta dešine ranka parėmęs galvą, kairę ranką padėjęs ant kelių.

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 84.

Publikuota: Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys. Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 117.