Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173
Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173

Źemajtiu wiskupistę LM-172, LM-173

Autorius: Valančius Motiejus Kazimieras, 1801 - 1875

Antraštė: Źemajtiu wiskupistę (Dalis I, Dalis II).

Paskelbta: Vilnius, 1848.

Pirmasis ir vienas svarbiausių didelės apimties M. Valančiaus veikalas yra 1848 m. išleistas dvitomis Žemaičių vyskupystė. Lietuviškai rašytas mokslinis istorinis darbas daugiausia buvo skirtas besiformuojančiai lietuviškajai inteligentijai. Šis veikalas – vyskupystės istorija nuo jos įsteigimo iki M. Valančiaus gyvento laikotarpio. Autorius vaizduoja valstiečius kaip teisėtus tautos narius, aukština Lietuvos istoriją, aprašydamas papročius, svarią ir svarbią liaudies kultūrą. Žinoma, didžiausias dėmesys skiriamas Bažnyčios istorijai, tačiau kartu atskleidžiami ir kiti tautos gyvenimo aspektai. Bene esmingiausia yra tai, kad teksto kalba – lietuvių; dėl tokio pasirinkimo amžininkai buvo šokiruoti, tačiau sunku buvo paneigti veikalo svarbą XIX a. istoriografijai. Todėl vyskupo kūrinys, tarsi keliantis pavojų valstybei, buvo uždraustas platinti.

Motiejaus Valančiaus svarbiausias istorinis veikalas „Žemaičių vyskupystė“ išleistas net triskart ir laikomas chrestomatine Lietuvos istorijos knyga. Parodos stende eksponuojamas 1848 m. išleistas antrasis knygos tomas. Retų spaudinių skyriuje saugoma vienuolika šio dvitomio leidinio egzempliorių. 

Literatūra:  Vieno eksponato parodoje – Motiejaus Valančiaus Žemaičių vyskupystė - http://www.mab.lt.

Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801–1875) dviejų tomų istoriografinis veikalas Žemaičių vyskupystė pasakoja vyskupijos istoriją nuo pat jos įkūrimo 1413 m. iki 1841 metų. Lietuvos kultūrai šis leidinys itin reikšmingas, nes rodo, jog XIX a. viduryje jau buvo permąstoma praeitis, aukštoji dvasininkija jautė poreikį turėti parašytą savo vyskupystės istoriją. Kaip žinia, Žemaičių vyskupystės istoriją rašė ir kiti žemaičių dvasininkai –kanauninkas Stanislovas Čerskis, prelatas Benediktas Smigelskis, kanauninkas Vincentas Juzumas. M. Valančiaus Žemaičių vyskupystė, parašyta remiantis pirminiais istoriniais šaltiniais, neprarado savo vertės ir mūsų laikais.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 190.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 190-191.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.