Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174
Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174

Spis szlachty Królestwa Polskiego [...] LM-174

Autorius: N / A

Antraštė: Список дворянам Царства Польского с приобщением кратких сведений о доказательствах дворянства/Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiéj informacyi o dowodach szlachectwa.

Antraštė lietuvių kalba: Sąrašas Lenkijos Karalystės bajorams su pridedama trumpa bajorystės patvirtinimo informacija.

Warszawa: w drukarni Stanisława Strąbskiego, 1851.

Genealoginiame ir heraldiniame žinyne Lenkijos karalystės bajorų sąrašas su pridedama trumpa bajorystės patvirtinimo informacija yra duomenų ir apie Lietuvos Užnemunės bajorus. Lenkijos karalystė – 1815–1915 m. Rusijos imperijos autonominė provincija. Jai priklausė ir Lietuvos Užnemunė (pietvakarinė Lietuvos dalis), įjungta į Augustavo, vėliau – į Suvalkų guberniją.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 578.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 578-579.