Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180
Tooneel […] LM-180

Tooneel […] LM-180

Autorius: Clerck Nicolaes De

Antraštė: Tooneel der keyseren en coningen van Christenryck sedert den onderganck van het Griecks keyserdom. Vervatende hare beeltenissen, afcomsten ende voornaemste daden ende alfo. 't Sommier der hisorie van meer dan 150jaren herwaerts, bij een vergadert. Wt de geloofweerdigste schrijvers door N.D.C.

Antraštė lietuvių kalba: Scenos iš Krikščionių karalystės imperatorių ir karalių gyvenimo po Graikijos imperijos žlugimo. Su jų atvaizdais ir žymiausių žygdarbių aprašymais bei ilgiau nei 150 metų po to vykusių  istorinių įvykių santrauka, patikimų rašytojų perteikta ir išspausdinta N.D.C.

Tot Delf [Delftas]: Niclaes de Clerck, 1615.

Formatas: Guilielmuso (Willemo) Delffo (1580 - 1638 m.) sukurta alegorinės antraštės graviūra, 62 visą arba pusę puslapio užimančios karalių ir imperatorių portretų graviūros, greičiausiai sukurtos Nicolaaso de Clercq, o kai kurios  -  Willemo Delffo; nemažai įdomių ksilografijų: atsklandos ir užsklandos, paraštės, inicialai. (4), 213, (5) lapai.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas velenu. 

Pirmasis Nicolaaso de Clercq (Delfte dirbusio spaustuvininko, knygų pardavėjo ir graverio) veikalo apie karalių ir imperatorių istoriją nuo senovės graikų iki XVII a. pradžios leidimas. Kai kurie ofortai taip pat pateikiami garsiojoje Emanuelo van Metereno istorijoje apie Nyderlandų sukilimą prieš Ispaniją. Nicolaasas de Clercq taip pat parašė šio veikalo tęsinį  -  „Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krygshelden“ (Delftas, 1617 m.). Kai kuriuose šios knygos egzemplioriuose nurodomas spaustuvininko adresas  -  Jan Jansz, Arnhemas, 1615 m.

Po 1615 m. birželio 1 d. Delfte parašytos dedikacijos ir A. Snelo panegirinės poemos knygoje geografine ir chronologine tvarka pateikiami karalių bei imperatorių portretai ir biografijos, pradedant nuo vėlyvosios Romos imperijos valdovų: Romulo, Julijaus Cezario, Konstantino Didžiojo, Karolio Didžiojo; imperatorių Frydricho III iojo, Maksimilijono I ojo, Karolio V ojo, Ferdinando I ojo, Maksimilijono II ojo,  Rudolfo II ojo ir Matijo I ojo; karalių:  Prancūzijos (Liudviko I ojo, Karolio VIII ojo ir t.t.),  Navaros, Portugalijos (Emanuelio I ojo, Jono III iojo ir t.t.), Anglijos (Henriko VII ojo, Henriko VIII ojo ir t.t.), Škotijos (Jokūbo IV ojo, Jokūbo V ojo, Marijos Stiuart ir t.t.), Danijos (Kristijono II ojo, Frederiko I ojo ir t.t.), Švedijos (Gustavo I ojo, Eriko XIV ojo ir t.t.), Lenkijos (Žygimanto I ojo ir t.t.), Vengrijos (Matijo Korvino, Liudviko II ojo), Neapolio (Frederiko) ir Maskvos didžiųjų kunigaikščių (Vasilijaus, Teodoro, Dimitrijaus).

Kartu su biografijomis pateikiami 62 ovalios formos ofortai su įrašais lotynų kalba ir po jais įrašytomis 2 - 4 eilutėmis teksto olandų kalba; žemiau pateikiami abėcėlės tvarka: 

- Antonijus de Bourbonas, Navaros karalius

- Antonijus I asis, Portugalijos valdovas

- Vasilijus, Maskvos didysis kunigaikštis 

- Karolis Didysis

- Kristijonas II asis, Danijos karalius

- Kristijonas III asis, Danijos karalius

- Kristijonas IV asis, Danijos karalius

- Dimitrijus, Maskvos didysis kunigaikštis

- Eduardas VI asis, Anglijos karalius

- Elžbieta VI oji, Anglijos karalienė 

- Emanuelis I asis, Portugalijos karalius

- Erikas XIV asis, Švedijos karalius

- Ferdinandas I asis, imperatorius

- Ferdinandas V asis, Ispanijos karalius

- Pilypas I asis, Ispanijos karalius

- Pilypas II asis, Ispanijos karalius 

- Pilypas III asis, Ispanijos karalius

- Pranciškus I asis, Prancūzijos karalius 

- Pranciškus II asis, Prancūzijos karalius

- Frederikas I asis, Danijos karalius 

- Frederikas II asis, Danijos karalius 

- Frederikas II asis, Neapolio karalius 

- Frydrichas III asis, imperatorius

- Gustavas Adolfas, Švedijos karalius

- Henrikas VII asis, Anglijos karalius 

- Henrikas VIII asis, Anglijos karalius

- Henrikas, Arnlio lordas 

- Henrikas II asis, Prancūzijos karalius

- Henrikas III asis, Prancūzijos karalius

- Henrikas I asis, Portugalijos karalius

- Jokūbas I asis, Anglijos karalius 

- Jokūbas IV asis, Anglijos karalius

- Jokūbas V asis, Anglijos karalius

- Žana d’Albret, Navaros karalienė

- Jonas II asis, Švedijos karalius

- Jonas III asis, Portugalijos karalius

- Henrikas IV asis, Prancūzijos karalius 

- Karolis V asis

- Karolis VIII asis, Prancūzijos karalius

- Karolis IX asis, Prancūzijos karalius 

- Karolis IX asis, Švedijos karalius

- Karolis IX asis, Švedijos karalius 

- Liudvikas II asis, Vengrijos karalius

- Liudvikas XI asis, Prancūzijos karalius

- Liudvikas XII asis, Prancūzijos karalius

- Liudvikas XIII asis, Prancūzijos karalius

- Marija, Anglijos karalienė 

- Marija Stiuart

- Matijas I asis, imperatorius 

- Matijas Korvinas, Vengrijos karalius

- Maksimilijonas I asis, imperatorius

- Maksimilijonas II asis, imperatorius

- Romulas-Gustavas I asis, Švedijos karalius

- Rudolfas II asis, imperatorius

- Sebastianas I asis, Portugalijos karalius

- Žygimantas I asis, Lenkijos karalius 

- Žygimantas Augustas 

- Žygimantas III asis, Lenkijos karalius

- Steponas Batoras

- Teodoras

Scenos iš krikščionių karalystės imperatorių ir karalių gyvenimo po Graikijos imperijos žlugimo – Delfte dirbusio spaustuvininko ir graverio Nicolaeso de Clercko (†1626) veikalas apie Europos valdovus. Knygoje pagal valstybes chronologine tvarka – nuo legendinio Romos įkūrėjo Romulo (VIII a. pr. Kr.) iki XVII a. pradžios – pateikiamos karalių ir imperatorių biografijos, iliustruotos jų portretais, ir istorinių įvykių santraukos. Vietos skirta ir Lietuvos bei Lenkijos valdovams: Žygimantui Senajam, Žygimantui Augustui, Steponui Batorui, Zigmantui Vazai.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 445.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 444-451.

Nuotraukos:

2-oji: Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1506–1548) Žygimantas Senasis.

3-ioji: Lietuvos didysis kunigaikštis (1544–1572) ir Lenkijos karalius (1548–1572) Žygimantas Augustas.

4-oji: Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1576–1586) Steponas Batoras.

5-oji: Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1587–1632) Zigmantas Vaza.