Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183
Naujas įstatymas [...] LM-183

Naujas įstatymas [...] LM-183

Autorius: N / A

Antraštė: Naujas istatimas Jezaus Christaus wieszpaties musu / lietuwiszku liežuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa kunigaykszti Giedrayti wiskupa žiemayciu, ženklinika S. Stanislowo. 

Publikuota: Vilnius : Kunigų Misionierių leid. 1816. 

Tai pirmąkart į lietuvių kalbą išversto viso Naujojo Testamento leidimas. Knygą vertė, jos spausdinimu ir platinimu rūpinosi Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis (1754–1838). Knyga išleista Misionierių (kitaip Diecezijos) spaustuvėje, kuri Vilniuje veikė 1798–1843 metais. Čia spausdintos religinio ir pasaulietinio turinio knygos lenkų, lietuvių, lotynų kalbomis.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 178.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 178-179.