Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185
Zbior praw litewskich […] LM-185

Zbior praw litewskich […] LM-185

Autorius: N / A

Antraštė: Zbior praw litewskich od roku 1389 do roku 1529, tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544 do roku 1563.

Antraštė lietuvių kalba: Lietuvos teisių rinkinys nuo 1389 iki 1529 metų, taip pat seimo svarstymai apie tas pačias teises nuo 1544 iki 1563 metų.

Formatas: 542, IV p., [12] iliustr. ir [2] faks. lap.

LDK teisinių aktų publikaciją Lietuvos teisių nuo 1389 iki 1529 metų rinkinys parengė Lietuvos teisės istorikas Ignas Danilavičius (1787–1843), išleido istorinių šaltinių tyrinėtojas Adamas Tytus Działyńskis (1796–1861). Rinkinyje publikuojamos 1387–1529 m. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių visuotinės ir 1492–1516 m. Žemaitijai, Vitebsko ir Palenkės sritims skirtos privilegijos, 1401–1501 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės sutartys, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Kazimiero Jogailaičio 1468 m. patvirtintas teisynas, Pirmasis Lietuvos Statutas (1529), kiti aktai. Knygoje taip pat pateikiami 1544–1563 m. bajorų prašymai seimuose ir valdovo atsakymai į juos.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 352.

Publikuota: Poznań: w drukarni na Garbarach Nr. 45, 1841; "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 352-357.

Nuotraukos:

2-oji: Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1392–1430) Vytauto antspaudai.

3-ioji: Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1440–1492) ir Lenkijos karaliaus (1447–1492) Kazimiero Jogailaičio antspaudai.

4-oji: Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1492–1506) ir Lenkijos karaliaus (1501–1506) Aleksandro antspaudai.

5-oji: Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1544–1572) ir Lenkijos karaliaus (1548–1572) Žygimanto Augusto antspaudai.