Сборник библиографических материалов […] LM-193
Сборник библиографических материалов […] LM-193
Сборник библиографических материалов […] LM-193
Сборник библиографических материалов […] LM-193
Сборник библиографических материалов […] LM-193

Сборник библиографических материалов […] LM-193

Autorius: Baltramaitis Silvestras, 1841 - 1918

Antraštė: Сборник библиографических материалов для географии, истории, истории права, статистики и этнографии Литвы.

Antraštė lietuvių kalba: Lietuvos geografijos, istorijos, teisės istorijos, statistikos ir etnografijos bibliografinės medžiagos rinkinys.

С.-Петербургъ: типографiя В. Безобразовa и комп., 1891.

Įrišimas: to meto įrišimas

Marginalijos: Dedikacija autoriaus Silvestro Baltramaičio knygnešiui Petrui Kriaučiūnui (?): Jo garbei ponui Sudžej Petrui Kriaučunui / nuo sutaisytojo / 1892 III /8.

Bibliografas, etnografas Silvestras Baltramaitis (1841–1918) nuo 1869 m. dirbo Sankt Peterburgo viešojoje bibliotekoje, tvarkė lietuvių ir latvių spaudinius, parengė lietuvių bibliografijos darbų. 1891 m. išleido Lietuvos geografijos, etnografijos ir statistikos bibliografinės medžiagos rinkinį, prie jo pridėtas Lietuviškų ir senųjų prūsų knygų, išleistų 1533–1891 metais, sąrašas (Списокъ литовскихъ и древне-прусскихъ книгъ, изданныхъ съ 1553 [!1533] по 1891 годъ, 1892). Rinkinyje sistemine tvarka suregistruoti spaudiniai ir periodinių leidinių straipsniai apie Lietuvą lietuvių, rusų, latvių, lenkų, lotynų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Knygoje yra S. Baltramaičio 1892 m. autografas „Sūdžei“ – Petrui Kriaučiūnui (1850–1916). 1881–1887 m. dirbdamas Marijampolės gimnazijoje, P. Kriaučiūnas skelbė tautinio atgimimo idėjas, už Aušros rėmimą ir platinimą buvo atleistas iš mokytojo pareigų. Jo veikiami kelios dešimtys Marijampolės gimnazijos mokinių tapo aušrininkais ir varpininkais. 1889–1899 m. P. Kriaučiūnas dirbo teisėju Plokščiuose (dab. Šakių r.).

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 369.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 368-369.