Mykolo Dešerto, Naugarduko Šimtininko portretas
Mykolo Dešerto, Naugarduko Šimtininko portretas

Mykolo Dešerto, Naugarduko Šimtininko portretas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: 1792 m.

Kūrimo techinka: drobė, aliejus.

Matmenys: 64 x 44 cm.

Mykolas Dešertas (1730 – po 1792) – prancūzų kilmės Abiejų Tautų Respublikos bajoras, Naugarduko stalininkas. Vedęs Smolensko stalininko bei Žitomiro pastalininko dukrą Barborą Falencką, ūkininkavo jos kraitiniame dvare Šumlanščyznoje (dab. Ukraina) ir buvo gretimo Poniatovskių dvaro valdytojas. 1784 m. gyveno Lvove. Šeima augino penkias dukras ir sūnų, o, pasak amžininkų, jų namai garsėjo vaišingumu ir garbingumu. Sūnus Juozapas Dešertas (1760–1838) nuo 1780 m. tarnavo paskutinio Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio dvare ir greitai buvo paskirtas jo asmeniniu sekretoriumi. M. Dešerto anūkas – dukters Salomėjos sūnus Romanas Vybranovskis vėliau tapo Lenkijos kariuomenės pulkininku, dalyvavo Napoleono karuose ir 1831 m. sukilime. M. Dešerto portretas sukurtas nacionalinio pakilimo laikotarpiu, 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos ir bręstančio 1794 m. sukilimo atmosferoje. Tai tipiškas XVIII a. pabaigos „vietinio“ bajoro atvaizdas, kuriame priklausomybę luomui pabrėžia apranga (kontušas), herbas ir įrašas (galbūt vėlesnis). Naujas Apšvietos epochos tendencijas atspindi dailininko pastangos perteikti natūralią žmogaus laikyseną ir paprastumas, keičiantis reprezentaciją. Privačiuose rinkiniuose Lenkijoje yra išlikę M. Dešerto žmonos Barboros ir dukters Liublino stalininkienės Salomėjos Vybranovskos portretai, kadaise priklausę tam pačiam rinkiniui. 

Šaltinis: "RES PUBLICA" Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ meno kolekcija . Sud. R. Janonienė. Vilnius, 2018., P. 118.

Publikuota: "RES PUBLICA" Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ meno kolekcija . Sud. R. Janonienė. Vilnius, 2018. P. 119, Kat. Nr. 53, P. 222.