Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200
Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200

Lietuvos istorija, kn. 1-2 [...] LM-200

Autorius: Daukantas Simonas, 1793 - 1864

Antraštė: Lietuvos istorija: nuo seniausių gadynių iki Gediminui D.L.K. / paraszyta 1850 m. Simano Daukanto, buvusiojo Vilniaus universiteto philozophijos magistro. Kninga I /Kninga II.

Kninga I: Plymouth (Pa.): Kasztu ir Spaustuvėje Juzo Paukszczio, 1893 / Kninga II: Kasztu ir Spaustuvėje Juzo Paukszczio, 1897.

Istorikas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas Simonas Daukantas (1793–1864) parašė pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822), taip pat ir pirmąją lietuvių kultūros istoriją Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845). Rinko ir skelbė tautosaką, rašė lenkų–lietuvių, lotynų–lietuvių kalbų žodynus, rengė spaudai Lietuvos istorijos šaltinius. S. Daukanto dviejų dalių Lietuvos istoriją po autoriaus mirties išleido Juozo J. Paukščio („Vienybės lietuvninkų“) spaustuvė Plimute. Spaustuvę 1886 m. įkūrė Juozas Paukštys drauge su A. Pajauju. 1887 m. ją perėmė Kazys Brazys, Tomas Paukštys ir Juozas J. Paukštys.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 370.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 370-371.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.