Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204

Chrestomathia grecka […] LM-204

Autorius: Jacobs Christian Friedrich Wilhelm, 1764 - 1847

įrišta su  Sebastian Feliks Szymon Żukowski (1782-1834).

Antraštė: I. Chrestomathia grecka czyli Xsięga pozyteczna i łatwa do czytania dla uczących się ięzyka greckiego: kurs pierwszy i drugi II. Początki języka greckiego.

Publikuota: I. W Wilnie, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego typografa Imperatorskiego Uniwersytetu, 1807. II. W Wilnie, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego Uniwers. Imperator. Typografa, 1806.

Formatas: 522 p., lentelės.

Įrišimas: to meto įrišimas.