Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210
Opisanie roślin […] LM-210

Opisanie roślin […] LM-210

Autorius: Jundziłł Stanisław Bonifacy, 1761 - 1847

Antraštė: Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących iako i oswoionych.

Antraštė lietuvių kalba: Laukinių ir prisijaukintų augalų Lietuvoje, Voluinėje, Podolėje ir Ukrainoje aprašymas. 

Publikuota: Józef Zawadzki Własnym Nakladem. Wilno, 1830.

Formatas: 583 p.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Ex Libris: Josephi Butowitcz/Constat flor. 11.

Antspaudas: Telšių kunigų seminarijos / Nr. 3078 / Biblioteka / Sk. 5,8.

Botanikas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų katedros ir Botanikos sodo vedėjas, profesorius Juozapas Jundzilas (1794–1877) tyrė Vilniaus apylinkių florą, 1821 m. suorganizavo ekspediciją pietų ir vakarų Lietuvos gamtai tirti. Jo parengtą floristikos veikalą Laukinių ir sukultūrintų Lietuvos, Voluinės, Podolės ir Ukrainos augalų aprašymas 1830 m. išleido Juozapo Zavadzkio spaustuvė. Knygos antraštiniame lape uždėtas 1927 m. įsteigtos Telšių kunigų seminarijos bibliotekos antspaudas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 185.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 184-185.