Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211
Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211

Teoria jestestw organicznych Wilno LM-211

Autorius: Sniadeckis Andrius, 1768 - 1838

Antraštė: Teoria jestestw organicznych Wilno TI, TII, TIII.

Antraštė lietuvių kalba: Organinių būtybių teorija Vilnius TI, TII, TIII.

Publikuota: Wilno: Nakładem Rubena Rafałowicza Księgarza Wileńskiego, 1838 m. (II leidimas).

Formatas: T. III. 226 p.

Įrišimas: to laikotarpio įrišimas. 

„Organinės biologijos teorija“ (pirmasis leidimas, 1804 - 1814 m., 2 T.) – vienas pirmųjų pasaulio biologijos ir biochemijos vadovėlių. Antrasis šio veikalo leidimas pasirodė Vilniuje 1838 m., netrukus po A. Sniadeckio mirties (jis mirė tais pačiais metais). Storas antrasis tomas padalintas į dvi dalis: naują antrąjį tomą sudaro XIV - XXVIII skyriai, o trečiąjį tomą sudaro XXIX - XLI skyriai. Šis trijų tomų, 683 puslapių storio veikalas išspausdintas spaustuvėje Vilniaus knygų pirklio Rafałowiczo Reubeno pastangomis. Antraštiniame puslapyje pateikiama ne Johno Kochanowskio citata, o atnaujinta autoriaus biografinė apybraiža: „radzcę stanu, akademika i professora w Cesarskiéj Medyko-Chirurgicznéj Akademii Wileńskiéj, kawalera orderów Świętéj Anny drugiéj klassy z Cesarską Koroną i Świętego Włodzimiérza trzeciego stopnia, członka wielu towarzystw uczonych“. 226 puslapių storio trečiajame tome aprašoma žmonių fiziologija ir pateikiama: „Jędrzejo Sniadeckio gyvenimo ir raštų skleidžiama žinia“  - 14 puslapių storio autoriaus biografija; ir „globėjų sąrašas“  -  4 puslapių ilgio sąrašas, kuriame surašyti keli šimtai knygos išleidimą apmokėjusių asmenų. Du Varšuvos knygų pirkliai, Janas Glüksbergas ir Merzbachas, užsisakė 50 egzempliorių.

Skyriai XXIX XLI. 

Šaltinis: Teorya Jestestw Organicznych. – Wikipedia, the free encyclopedia.

Žymaus Vilniaus universiteto chemijos ir medicinos profesoriaus, rektoriaus Andriaus Sniadeckio (1768–1838) veikale Organinių būtybių teorija nagrinėjami bendrieji biologijos ir žmogaus fiziologijos klausimai. Knyga dviem tomais pirmą kartą išleista Vilniuje 1804–1811 metais. 1838 m. Vilniaus knygyno savininko Rubeno Rafalovičiaus (†1849) lėšomis išėjo antrasis leidimas lenkų kalba. Veikalas išspausdintas Vilniaus Misionierių spaustuvėje, pažymėtas Vilniaus misionierių vienuolyno antspaudais.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 181.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 180-181.