Inwentarz Nowy Praw […] LM-217
Inwentarz Nowy Praw […] LM-217
Inwentarz Nowy Praw […] LM-217
Inwentarz Nowy Praw […] LM-217
Inwentarz Nowy Praw […] LM-217
Inwentarz Nowy Praw […] LM-217

Inwentarz Nowy Praw […] LM-217

Autorius: Zeglicki Arnolf Kazimierz, 1697 - 1766

Antraštė: Inwentarz Nowy Praw, Statutów, Konstytucyi Koronnych y W[ielkiego] X[ięstwa] Litew[skiego]. Znayduiących się w sześciu tomach Voluminis Legum, niegdyś przez Macieia Marcyana Ładowskiego od Roku Pańskiego 1550 do Roku 1683, potym przez J.W.Jmci X. Józefa Andrzeia Załuskiego Referendarza Koronnego, z przydatkiem opuszczonych artykułów aż do R. 1726 pracowicie y chwalebnie zebrany, a teraz przez... do Roku 1736 z zebraniem Statutu Kontynuowany, nową kart liczbą ułatwiony y wcale dokończony Roku Pańskiego 1754. 

Publikuota: Warszawa [1754]. W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey XX. Piarum Scholarum.

Formatas: Folio, k. [3], s. 836, k. [4].

Įrišimas: to meto įrišimas.