Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227
Postilla Polska […] LM-227

Postilla Polska […] LM-227

Autorius: Rėjus Mikalojus, 1505 - 1569

Antraštė: Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana.

Formatas: 165 p.

Publikuota: 1594, Wilno: Markowicz, Jakub. Druk.

Jokūbas Morkūnas (Marcovicius, Markowitz, Markowicz, apie 1550– 1611) – pirmas lietuvis spaustuvininkas – Vilniaus evangelikų reformatų Sinodo spaustuvininkas, knygrišys. Tai, kad jis pats rašė lietuvišką savo asmenvardžio lytį Jokubas Morkunas, liudija, jog jam lietuvių kalba buvo gimtoji, jis teikė lietuvišką, nesuslavintą asmenvardį. J. Morkūnas išleido apie 25 knygas lietuvių, vokiečių, lotynų, lenkų kalbomis. Vilniuje daugiausia veikė kaip knygų pirklys, leidėjas-spaustuvininkas ir knygrišys. Žvelgiant į J. Morkūno išleistas knygas, daroma išvada, kad XVI a. paskutinį dešimtmetį jis buvo vienas svarbiausių Lietuvos evangelikų reformatų knygų leidėjų, spausdinęs ir platinęs evangelikų reformatų ir liuteronų religinius, poleminius, politinius, proginius leidinius. Žinių apie J. Morkūną yra išlikę nedaug. Pirmosios žinios apie jį kaip amatininką ir pirklį pasirodo 1575 m., o apie jo kaip spaustuvininko veiklą žinoma iš jo leidinių, pradėtų leisti Vilniuje nuo 1592 m., titulinių puslapių. Paskutinis leidinys, kuriame J. Morkūnas pasirašė spaustuvininku, buvo išleistas 1607 metais. Knygose jis pasirašinėjo keturiomis kalbomis lotyniškai, lenkiškai, lietuviškai ir vokiškai: Jakobus Marcovicius, Jakub Markowycz, Jokūbas Morkūnas, Jakobus Markowüz. 1575–1602 m. Vilniuje veikė J. Morkūno knygrišykla. Žinomos kelios knygos, įrištos J. Morkūno, rodo meistriškumą, skonį. Tai prabangūs meistro darbai. J. Morkūno išsilavinimą ir gerą orientaciją to meto literatūroje rodo ir pasirinkimas išleisti 1594 m. garsaus Lenkijos rašytojo (poeto, prozininko, vertėjo) Mikalojaus Rėjaus (Mikołaj Rej, 1505–1569) Lenkišką postilę (Postilla polska) ir 1600 m. jos vertimą Postilla lietuviška (Žemaitijos bajorės Sofijos Vnučkienės lėšomis) į lietuvių kalbą. M. Rėjus vertinamas kaip vienas didžiausių lenkų literatūros pradininkų. 1541 m. jis tapo evangeliku reformatu. Jo parašytoji postilė pirmą kartą išleista 1557 m. Krokuvoje. XVI a. ji dar sulaukė 5 pakartotinų leidimų.

Šaltinis: Lukšaitė I. Jokūbas Morkūnas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros veikėjas, in: Verba Magistri [interaktyvus].

Lenkų rašytojo, vertėjo Mikalojaus Rėjaus (1505–1569) Lenkiška postilė, pirmą kartą išleista 1557 m. Krokuvoje, 1594 m. perleista Vilniuje, Vilniaus evangelikų reformatų sinodo spaustuvininko, knygrišio Jokūbo Morkūno (~1550–1611) spaustuvėje, kuri su pertraukomis veikė apie 1592–1607 metus. Ši knyga – didžiulis J. Morkūno poligrafinis nuopelnas: antraštinis lapas puoštas graviūra, tekstas atspaustas dviem spalvomis. 1600 m. šioje spaustuvėje išleistas Lenkiškos postilės vertimas į lietuvių kalbą Postilla lietuviška, ją išvertė pats spaustuvininkas.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 103.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 102-105.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.