Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [...] LM-232
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [...] LM-232
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [...] LM-232
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [...] LM-232
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [...] LM-232
Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [...] LM-232

Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [...] LM-232

Autorius: Šliūpas Jonas, 1861 - 1944

Antraštė: Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininka/ raszliszka perżvałga parengta Lietuvos Mylėtojo.

Publikuota: Tilźēje: kaszta Baltimorės M.D.L.M. draugystēs, 1890. 

Lietuviškieji raštai ir raštininkai – pirmoji lietuvių literatūros istorija, parengta Lietuvos mylėtojo slapyvardžiu pasirašiusio lietuvių literatūros istoriko, spaudos darbuotojo, gydytojo Jono Šliūpo (1861–1944). Knygoje apžvelgiama XVI –XVIII a. lietuvių literatūros raida, pateikiami straipsniai apie lietuvišką periodinę spaudą ir XIX a. lietuvių rašytojus, kultūros veikėjus. Veikalą išleido Lietuvių mokslo draugystė Amerikoje – viena pirmųjų JAV lietuvių kultūros organizacijų, veikusi 1886–1896 m. Baltimorėje. Knyga išspausdinta Otto von Mauderodės (1852–1909) spaustuvėje – vienoje pajėgiausių poligrafijos įmonių Tilžėje. 1881–1944 m. čia spausdintos lietuviškos knygos ir periodiniai leidiniai Mažajai ir Didžiajai Lietuvai.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 82.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 82-83.