Tarpeklis kalnuose
Tarpeklis kalnuose
Tarpeklis kalnuose

Tarpeklis kalnuose

Autorius: Stabrauskas Kazimieras, 1869 - 1929

Sukūrimo metai: 1911-1913 m.

Kūrimo technika: kartonas, pastelė.

Matmenys: 50 x 65 cm.

Signatūra: AD: K. Stabrowski.

K. Stabrausko paveikslas „Tarpeklis kalnuose“ – atspindi paslaptingą simbolistinę koncepciją. Pilis – iš romantikų perimtas simbolis, estetinė vertybė, išreiškianti žmogaus vienišumą. Tarpeklis– perėjimas žmogaus pasaulėjautoje ir kūryboje. K. Stabrausko kūrinyje iškyla praraja ir tarpeklis, kuris greičiausiai simbolizuoja griausmingą laiko kaitą, naujus ieškojimus, individualų žmogaus pasirinkimą tarp mirties ir laisvės..Pasirinkimai tarp laisvės ir mirties vienišumo fone labiausiai įtraukianti mintis žmogaus sąmonėje. Proto, jausmų, intuicijos ne/kontroliuojamas skendimas pasirinkimuose – tai ypatinga gyvenimo prasmės akimirka. Dailininkas paveiksle atsiskleidžia kaip XX a. pradžios mąstytojas ir filosofas. Tai labai simbolistinis darbas, kuris tampriai siejasi su "Priešaušriu", "Tolumomis", "Saulėlydžiu", "Medžiais". Jame yra ta K. Stabrausko energija, anapusybės pojūtis per gamtą, kūriniją. Daugiau mistinis, nei lyrinis siužetas, - ne sentimentalus. Šiam darbui nereikia aprašo, jis kalba savaime. Panaši laiko dvasia atsispindi mums žinomame Jono Biliūno kūrinyje „Laimės žiburys“ (1905, Ciurichas).

Publikuota: Antanas Andrijauskas „Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje“, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021, Vilnius, P.128.

Nuotraukoje: Kazimieras Stabrauskas (1869–1929).