Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra
Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra
Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra

Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra

Autorius: Paulauskas Juozapas, 1860 - 1945

Sukūrimo metai, vieta: XX a. pr., Kretingos r. Grūšlaukės k.

Kūrimo technika: medis, drožyba.

Matmenys: koplytėlė - 37x15x10 cm; skulptūros aukštis - 23 cm.

Rūpintojėlis – Jėzaus Kristaus vaizdavimas prieš Nukryžiavimą. Pavargęs ir iškankintas Išganytojas sėdėjęs vienišas, mąstęs apie žemėje gyvenančių žmonių vargus, ydas ir skausmus ir dėl to liūdėjęs.

Jėzus Kristus vaizduojamas tik su klubų raiščiu, kartais su raudonu apsiaustu ar ilgu drabužiu ir ant galvos uždėtu erškėčių vainiku. Jis sėdi ant akmens, sulenkta dešine ranka parėmęs galvą, kairę ranką padėjęs ant kelių.

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 84.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 90; "Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys". Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 128.

Nuotraukoje: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.