22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas
22-jų piešinių albumas

22-jų piešinių albumas

Autorius: Smakauskas Vincentas, 1797 - 1876

1. Maudynės 

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 17,5x21,2 cm. 

Signuotas AD


2. Vaikai ir elgeta

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 18,5x21,5 cm

Signuotas AD


3. Susitikimas su motina

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 22x18,2 cm. 


4. Pokalbis

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 22x18,5 cm.


5. Sielvartas

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 17,7x22,3 cm. 


6. Vaikai išdykauja

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 21,7x18,8 cm. 

Signuotas AD


7. Auka elgetai

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 20,6x17 cm. 


8. Pasivaikščiojimas su vaikais

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 18,5x21,5 cm. 


9. Valstiečių pasikalbėjimas

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 21,3x18,5 cm. 

Signuotas AD


10. Poilsis

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 21x18 cm. 


11. Pasaka prieš miegą

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 17,5x22 cm. 

Signuotas AD


12. Mergaitė ir elgeta

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 17,5x22,2 cm. 


13. Bajorų pasitarimas

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 21,3x18,5 cm. 


14. Damų popietė su vaikais

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 21,3x18,5 cm. 


15. Kelionė karieta

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 22x18,5 cm. 


16. Vilko gaudymas

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 22x18,5 cm. 


17. Buitinė scena (Vaikai ir auklės)

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 21x17 cm. 

Signuotas AD


18. Motina ir dukra 

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 17,5x22 cm. 

Signuotas AD


19. Buitinė scena (bajoro šeima)

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 22x18 cm. 

Signuotas AD


20. Pristatymas visuomenei

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 22x18,5 cm. 

Signuotas AD


21. Elgeta

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 18x21,5 cm. 


22. Valstiečiai po linksmybių

Kūrimo technika:  popierius, tušas, plunksnelės

Matmenys: 17,5x21,5 cm. 


Vincento Smakausko piešiniai

Vincentas Smakauskas (1797–1876) yra vienas žymiausių Vilniaus meno mokyklos, veikusios XIX a. I pusėje, auklėtinių ir profesorių. Jis studijavo piešimą ir tapybą pas garsųjį Joną Rustemą, kurio adjunktu (pagalbininku) tapo 1829 m., grafiką – pas Josefą Saundersą, skulptūrą – pas Kazimierą Jelskį, be to, tobulinosi Peterburgo dailės akademijoje. Nors vėliau Smakauskas įgijo ir mediko išsilavinimą, visą gyvenimą nesiribojo tik medicinine praktika, bet aktyviai užsiėmė kūrybine veikla, rašė dailės klausimais. Ilgametė draugystė siejo Smakauską su rašytoju Juozapu Ignacu Kraševskiu – su juo bendravo laiškais, konsultavo meno klausimais, kūrė iliustracijas jo veikalams. 

V. Smakauskas labai daug dėmesio skyrė natūros studijoms, todėl piešinį laikė meno kūrinio pagrindu. Tą liudija ne tik jo paties pasisakymai, bet ir daugybė piešinių albumėlių ar sąsiuvinių, atskirų piešinių lakštų saugomų Lietuvos ir Lenkijos atminties institucijų rinkiniuose. Jo piešiniuose galime rasti įvairių XIX a. vidurio visuomenės sluoksnių tipų, nors dažniausiai piešė savo artimoje aplinkoje, fiksavo smulkių bajorų gyvenimo scenas, šeimos narių santykius, fiksavo vaizdingas, kartais komiškas, kartais liūdnas ar dramatiškas kasdienybės situacijas. Beje, dailininkas turėjo fenomenalią regimąją atmintį, tad galėdavo daug piešti iš atminties, ieškodamas išraiškingesnio gesto, vaizdingesnės kompozicijos. Piešinių albumėlis papildo gausų, bet vis dar nepakankamai pažintą V. Smakausko meninį palikimą.

Albumėlį sudaro 22 piešiniai tušu, kai kurie pasirašyti dailininko: Wincenty Smokowski fecit. Piešinių sukūrimo laikas neaiškus, greičiausiai jie piešti vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu, t. y. po 1858 m., kai dailininkas gyveno žmonos dvare Krikonyse ir Vilniuje, lankėsi žmonos brolių Kublickių Paliesiaus dvare. Tą rodo piešinys, vaizduojantis kalvotais laukais pro svirtinį šulinį lekiančią bričką su dviem damomis. Įdomu, kad viename piešinyje vaizduojamus du apsikabinusius smarkiai gestikuliuojančius vyrus dar kartą „sutinkame“ labai panašiame, bet vis dėlto ne identiškame Smakausko piešinyje, saugomame Lietuvos dailės muziejuje (čia piešinys pavadintas „Linksmi draugai“). Daugelyje šio albumėlio piešinių svarbūs veikiantieji asmenys – vaikai, juos Smakauskas mėgo piešti įvairiausiose situacijose, bendraujančius su tėvais ir tarpusavyje. Daugelyje piešinių, kaip įprasta Smakauskui, vaizduojamos tik figūros, bet kai kuriuose nužymėta ir aplinka. Ypač žmogiškai šiltas piešinys, vaizduojantis jaukiame kambaryje krėsle sėdinčią močiutę, pasakojančią istoriją ant sofos gulinčiam vaikui. Kompozicija, vaizduojanti aklą elgetą su vaiku bažnyčioje, primena tos pačios temos Smakausko paveikslą, tik jame figūros vaizduojamos peizaže. Gali būti, kad bent jau kai kurie šio albumėlio piešiniai buvo eskizai numatytiems paveikslams, istorinėms kompozicijoms. Įdomus, intriguojantis piešinys, vaizduojantis kovą su parke žmogų užpuolusiu lokiu. Šie keli lapai iš XIX a. bajorų buities, kuriuose matome anoniminius žmones, bet taip gerai mums suprantamas jų gyvenimo akimirkas (argi ne taip pat atsargiai keliame koją į šaltą ežero vandenį kaip mauduolė Smakausko piešinyje?), sujungia mus su praėjusiais laikais, su knygose neaprašyta mūsų istorija, kurioje yra vietos ir bajorams, ir išmaldos prašantiems elgetoms (Rūta Janonienė, Vilniaus dailės akademija).