Kajetonas Sklėrius

Kajetonas Sklėrius (1876–1932) - akvarelistas, skulptorius, pedagogas. Gimė 1876 m. liepos 27 d. Kunigiškių kaime, Svėdasų valsčiuje (dabar Anykščių r.). 1896–1903 m. studijavo skulptūrą Peterburge A. Stieglitzo techninio piešimo mokykloje. 1903 m. dirbo restauravimo darbus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje. 1904–1915 m. dėstė piešimą ir braižybą Liepojos komercijos mokykloje ir gimnazijoje. 1907 m. sukūrė pirmąsias akvareles, 1913 m. surengė akvarelių parodą Liepojoje. 1912 m. keliavo po Belgiją, Prancūziją ir Šveicariją, aplankė Paryžiaus muziejus ir susižavėjo prancūzų impresionizmu. 1915–1918 m. gyveno Sankt Peterburge, 1918 m. trumpai vadovavo vietos techninės mokyklos skulptūros studijai Taline, atsikėlė į Vilnių. 1921–1922 m. gyveno Maskvoje, dirbo Lietuvos Respublikos atstovybėje. 1922–1923 m. vadovavo naujai įkurtai M. K. Čiurlionio galerijai, iki 1932 m. dėstė skulptūrą, piešimo metodiką ir akvarelę Kauno meno mokykloje, 1925–1929 m. buvo jos direktorius. 1929 ir 1931 m. keliavo po Italiją, Prancūziją, Šveicariją ir nuliejo skaidrias bei spalvingas – vienas iš geriausių savo akvarelių. 1929 m. Kaune surengė akvarelės darbų parodą. Mirė 1932 m. sausio 14 d. Kaune.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (I tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2010, P. 264.